I sitt yttrande skriver ämbetet; "Den aktuella byggnaden har redan flyttats från den plats där den ursprungligen uppfördes och därmed ryckts bort ur sitt kulturhistoriska sammanhang. Byggnadens kulturhistoriska värde har därmed minskat."

Den bedömningen gör, enligt RAÄ, att kommunen kan häva byggnadsminnesmärkningen av huset. Ett beslut som i sin tur innebär att det är fritt fram att flytta det.

Nu är inte sista ordet sagt i den här frågan. Riksantikvarieämbetet har ingen beslutsrätt, man har bara avgett ett yttrande. Frågan avgörs i förvaltningsdomstolen.

Artikelbild

– Jag är mycket nöjd med detta. Nu måste vi naturligtvis vänta in domen, men det skulle vara mycket märkligt om rätten gick förbi riksantikvarieämbetet, säger förre stadsantikvarie Gunnar Elfström.

I Röda förrådet finns i dag Garnisonsmuséet. Ett museum med en mycket osäker framtid om byggnaden inte får flyttas.

Hans Zettby, aktiv i föreningen som helt ideellt driver museet är glad över beskedet, som han ser som enda möjligheten för det att överleva.

Länsantikvarie Jan Eriksson på länsstyrelsen är däremot besviken.

– Ämbetet har inte satt sig in i sammanhangen och kommer därför till fel slutsats, säger han

Han menar att man blandat ihop garnisonsmuseets placering med byggnadsminnet Röda förrådet.

I sitt yttrande till riksantikvarieämbetet skriver Eriksson; ..."Även om Garnisonsmuseet flyttas så kan byggnaden i fortsättningen fungera väl på platsen."

Ämbetet har i sin tur anfört; Byggnadsminnesförklaringen blir ett hinder för sökanden som inte står i proportion till dess kulturhistoriska värde.