Ekonomi Regeringen ger en kommitté i uppdrag att se över det nuvarande systemet gällande reseavdrag.

"Reseavdraget behöver ses över för att underlätta för de som bor på landsbygden. Det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade", säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett skriftligt uttalande till TT.

Som ordförande i kommittén har regeringen utsett Lennart Olsen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2019.