Regeringen inför hårdare tag mot penningtvätt

19 juni 2019 08:48

På onsdagen väntas regeringen fatta beslut om skärpta åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering. Beslutet fattas på ett extrainsatt regeringssammanträde.

Förslaget innebär bland annat att fler typer av företag ska omfattas penningtvättslagstiftningen, skärpta regler för kundkännedom och förstärkt skydd för visselblåsare.

Finansinspektionens samarbete med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter ska även förstärkas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT