Sedan Qatar utsågs som värd till fotbolls-VM 2022 har landet, under en konstant våg av kritik från människorättsorganisationer, genomfört vissa reformer av arbetsmarknaden.

I september 2018 antogs lagstiftning för att skrota det starkt ifrågasatta kafala-systemet. Kafala innebär att arbetsgivaren fungerar som en sponsor för arbetarna, oftast från fattiga länder i Asien, och ansvarar för deras visum, pass och juridiska status.

För merparten av gästarbetarna har det kontroversiella visumsystemet upphört, enligt FN:s internationella arbetsorganisation (ILO). I slutet av 2019 ska systemet officiellt vara "eliminerat" för alla kategorier av utländska arbetare, enligt Houtan Homayounpour som är chef för ILO-kontoret i Doha.

Amnesty konstaterade i en rapport i februari att Qatar tagit viktiga steg för att förbättra tillvaron för gästarbetare. Men reformerna lovar mer än de håller, enligt människorättsorganisationen som då inte såg kafala-systemet som helt avskaffat.

Tusentals migrantarbetare har enligt olika människorättsorganisationer omkommit under de enorma byggarbetena inför fotbolls-VM.