Privatiserade elnät lyfte vinsterna

När de stora eldrakarna i början av 2000-talet köpte upp mängder av kommunala elnät lyckades de sänka kostnaderna rejält.

Men det blev inga sänkta priser för konsumenterna, i stället ökade vinster till ägarna, visar en studie.

7 november 2019 04:15

Eon och dåvarande Fortum, i dag namnbytt till Ellevio, var under 2000-talets början på friarstråt bland de kommunala eldistributörerna. Effekten av övertagandet blev sänkta arbetskostnader, framför allt löner, med uppemot 18 procent, eller 427 kronor per kund, sett över åren 2000–2011, enligt en studie av Erik Lundin, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, publicerad i senaste numret av Ekonomisk Debatt.

Kostnadsminskningen kan dock vara något mindre, resonerar forskaren, men faktum kvarstår: bland annat stordriftsfördelar och privata drivkrafter för ökad effektivisering drog ner kostnaderna rejält jämfört med de bolag som blev kvar i kommunal ägo. Men det var inget som kom konsumenterna till del. Möjligtvis har den reglerade marknaden en viss betydelse här.

Det blev å andra sidan heller inga prisökningar till följd av privatiseringen, något som vissa kritiker anfört, resonerar Erik Lundin:

"Även om det är anmärkningsvärt att effektiviseringsvinsterna inte heller kom konsumenterna till del utan i stället ledde till högre vinster för de nya ägarna", skriver han i en avslutande kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT