Privata sjukvårdsförsäkringar het tvistefråga

En enkel och snabb väg in i vården eller en växande och orättvis gräddfil? Debatten om de privata sjukvårdsförsäkringarna blir allt hetare.

22 december 2019 11:21

658 000 personer i Sverige omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring, enligt siffror från 2018, vilket är ungefär 14 procent av antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år.

Efter en granskning i Dagens Nyheter i veckan som visade att nio av tio tillfrågade vårdgivare låter patienter med privata försäkringar gå före har regeringen sagt sig vara beredd att lagstifta. Syftet skulle vara att göra det mer tydligt att vård ska ges efter behov.

Socialminister Lena Hallengren (S) har sagt att hon vill återkomma med ett förslag om just det, som röstades ned i riksdagen 2017. Men det kan bli svårt att få igenom det även nu.

Samtidigt växer marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar så det knakar, och från bland andra Moderaternas ungdomsförbund (MUF) kommer krav på att de privata försäkringarna ska ersätta den offentliga vårdmodellen. Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp för att titta närmare på frågan.

Samtidigt rasar kritikerna över att de privata försäkringarna urholkar vården, och att de innebär en orättvis gräddfil för rika.

Går före

Vi tycker att det är ett hot som tickar på. Det är uppenbart att de som har privata försäkringar går före i vården. Vårdgivare frågar "har du privat sjukvårdsförsäkring eller är du patient?". Det urholkar den offentliga vården och är jättefarligt, säger Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson hos Vänsterpartiet.

Hon ser framför sig hur betalningsviljan för offentlig vård minskar hos dem som får betala både för den privata och för den skattefinansierade vården.

Privatiseringen ökar, och den offentliga vården dräneras på resurser och personal. Särskilt nu, när 19 av 21 regioner ska spara.

Göran Stiernstedt, som på regeringens uppdrag utrett den offentliga primärvården, konstaterar att de privata vårdförsäkringarna bygger på att den offentliga vården har så dålig tillgänglighet. Om den blev bättre skulle marknaden för privata försäkringar minska rejält.

Det är ett underbetyg till den offentliga vården, säger Göran Stiernstedt.

"Komplement"

Men Mats Arnström, produktchef på Länsförsäkringar för sjukvårdsförsäkringar, ser inte att de privata försäkringarna kommer att ta över helt.

Vi erbjuder ett komplement till den offentliga vården. I huvudsak är det arbetsgivare som vill hålla sin arbetskraft frisk, säger han.

Han betraktar de privata försäkringarna som ett sätt för arbetsgivare att ta ansvar för sin personal. Både när det gäller hälsa och rehabilitering. Det finns ett förebyggande inslag i den vård som de privata sjukvårdsförsäkringarna tillhandahåller, förklarar han. Särskilt viktigt är det för den psykiska ohälsan, som nu är den vanligaste anledningen till att vi blir sjukskrivna.

Men själva huvudskälet till att de privata sjukvårdsförsäkringarna har skapats är de långa väntetiderna i den offentliga vården, förklarar han.

Värdet för kunden är dels väntetiden, dels den hjälp man får som patient att komma rätt. Man behöver bara ringa ett enda samtal.

Men just detta pekar kritikerna på som en stor orättvisa mellan dem som har respektive inte har privat försäkring – en gräddfil, och ett Sverige som slits isär.

Fakta: Så fungerar sjukvårdsförsäkring

658 000 personer i Sverige omfattades av en privat sjukvårdsförsäkring i slutet av 2018, vilket är ungefär 14 procent av antalet sysselsatt i åldrarna 16–64 år.

Antalet växer, 2017 var antalet försäkrade 643 000, 2016 611 000 och 2015 588 000.

Vanligast är att den bekostas av arbetsgivaren. Något fler män än kvinnor omfattas av privata försäkringar.

Försäkringen ger både rätt till snabb vård hos privata vårdgivare som är knutna till försäkringsbolaget, och en enklare väg in i vården. Exempelvis finns garantier om att får träffa specialistläkare inom bara några dagar, och rätt till operation, om det behövs, inom en kort tid.

Sedan den 1 juli 2018 förmånsbeskattas privata sjukvårdsförsäkringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT