Preem bantar planerna för Lysekil

Nästa år ska regeringen säga sitt om Preems planer för raffinaderiet i Lysekil. Nu bantar bolaget det kritiserade projektet för att få ner koldioxidutsläppen.

Vi försöker hela tiden effektivisera så mycket som möjligt, säger vd:n Petter Holland.

30 oktober 2019 08:58

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil för att bland annat kunna omvandla tjockolja till bensin och diesel. Planerna har dock väckt hård kritik på grund av de ökade koldioxidutsläppen och överklagats av till exempel Naturskyddsföreningen.

Inför nästa domstolsprövning har Preem nu justerat sin tillståndsansökan.

Vi har fått en möjlighet till en mer detaljerad design och funnit att vi kan reducera kapaciteten med cirka 20 procent, säger Petter Holland, vd och koncernchef för Preem.
Vi får en mer kompakt och energieffektiv enhet, som också drar ner koldioxidutsläppen.

Ingen fördubbling

Enligt Preems ursprungliga ansökan om miljötillstånd kunde utsläppen av koldioxid komma att fördubblas av utbyggnaden, från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton. Utsläppen enligt den nya prognosen landar på 2,7 miljoner ton per år, rapporterar Dagens Industri.

Preem lyfter samtidigt fram en rad åtgärder för att minska utsläppen, bland annat en anläggning som från 2025 ska kunna fånga in 500 000 ton koldioxid varje år.

Regeringen bestämmer

Delvis är det kritiken mot projektet som ligger bakom justeringarna, enligt Petter Holland.

Det är en kombination. Självklart tycker vi inte att det är roligt att öka vårt koldioxidutsläpp, utan vi försöker hela tiden effektivisera och släppa ut så lite som möjligt, säger han till TT.
Vi låter oss påverkas av opinionen, men det är också kostnadseffektivt att inte bygga en för stor anläggning.

Preems kompletterade tillståndsansökan, som presenterades på onsdagen, är en del av rättsprocessen kring bolagets planerade utbyggnad. Målet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen, men beslutet om Preem ska få tillstånd eller inte fattas senare av regeringen.

Fakta: Preemraff

Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän.

Togs i drift 1975 med namnet Scanraff, trots protester från miljövänner och en del närboende. Ägdes då av oljebolagen OK och Texaco.

Det är Nordens största oljeraffinaderi och cirka hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Enligt en miljödom från 2004 får raffinaderiet använda högst 11,4 miljoner ton råvara (huvudsakligen råolja) per år. Nu har Preem ansökt om att få bygga ut anläggningen på flera sätt.

Omkring 1 000 personer jobbar på Preemraff. Cirka 650 av dem är anställda av Preem.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.

Källa: Preem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jens Bornemann/TT