I en intervju med TT i samband med Almedalsveckan gick Håkan Samuelsson ut med frän kritik mot Göteborg som stad. Han vill samla internationell kompetens från länder som USA, Tyskland och Kina till Volvos ledning. Men det är svårt, konstaterar han. Orsaken är, enligt Samuelsson, brist på skolor, bostäder och känslan av otrygghet för all kriminalitet.

Vid sitt besök i Ullared på torsdagen fick statminister Stefan Löfven tillfället att kommentar Volvochefens kritik.

Självklart har jag respekt för det, om Volvo upplever det, så är det så. Det är därför vi ska bygga fler bostäder, se till att utbildningen blir ännu bättre och kriminaliteten ska bekämpas, säger Stefan Löfven.
Artikelbild

| "Jag känner väl till kritiken. Och jag instämmer i detta. Göteborg är en stad i stark tillväxt och vi har en utmaning att bygga bostäder och bygga ut den offentliga servicen i den takt människor flyttar in", säger Göteborgs kommunstyrelses ordförande Axel Josefson (M). Arkivbild.

Vi satsar mer på högre utbildning. Vi utbildar dubbelt så många poliser som innan vi tillträdde, påpekar Löfven.

Samtal med Volvochefen

Volvochefens synpunkter är inte nya. Flera politiker berättar att de tidigare haft flera möten med Håkan Samuelsson.

Jag känner väl till kritiken. Och jag instämmer i detta. Göteborg är en stad i stark tillväxt och vi har en utmaning att bygga bostäder och bygga ut den offentliga servicen i den takt människor flyttar in, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.
Artikelbild

| "Tryggheten är en produkt av vad media rapporterar och det människor får till sig. Och det är klart att i ett samhälle som många upplevt som ett folkhem väcker den här utvecklingen otrygghet", säger Erik Nord, chef i polisområde Storgöteborg. Arkivbild.

Socialdemoraternas gruppledare i Göteborg, Jonas Attenius, påpekar att kompetensförsörjning inte bara handlar om spetskompetens i ledningsgruppen utan också andra positioner. Och att kommunen redan aktivt arbetar med frågorna.

Oavsett politisk färg ligger det i alla partiers intresse att lyssna och arbeta för att göra staden attraktiv. Vi har gjort en kompetensförsörjningsplan som lett fram till ett näringspolitiskt program. Där finns de här delarna med, där vi arbetar med kompetensförsörjning och attraktionskraft, säger Jonas Attenius.
Artikelbild

| "Vi håller på att bygga bilar, vi kan inte lösa det problemet. Det måste någon annan hjälpa oss med", konstaterar Volvo Cars vd Håkan Samuelsson med tydlig adress.

Orättvisa jämförelser

Vad gäller otryggheten och kriminaliteten i Göteborg säger Erik Nord, chef i polisområde Storgöteborg, att det handlar om perspektiv.

Jämförelserna med andra städer är ofta orättvisa. Fortfarande är det så att de som tar sig för huvudet och nästan svimmar som på tysk opera, deras situation på hemmaplan är ofta helt annorlunda än den är för oss, säger han.

Erik Nord pekar på att det finns positiva signaler. Många inser att kriminaliteten inte bara är polisens ansvar och att till exempel fastighetsägare och andra nu gör stora insatser som ger resultat.

Polischefen passar bollen tillbaka till Volvochefen och tycker att han borde läsa på bättre.

Även sådan som Håkan Samuelsson får sina informationer från det de läser på Facebook och Twitter. Det är inte säkert att det är sant, säger han och hävdar att i en internationell jämförelse är Göteborg ändå är en ganska trygg stad.