Parasiter slår artrekord

Skalbaggarna har alltid trotts vara den artrikaste djurgruppen på jorden. Men nu är de på väg att förpassas till en andraplats. Nya rön avslöjar att steklarna rymmer fler arter än någon annan grupp. Antalet arter av parasitsteklar kan vara så högt som en miljon eller ännu fler.

24 augusti 2019 08:56

Steklarna (Hymenoptera) inkluderar många välkända insektsgrupper, som bin, humlor, getingar och myror.

Dessa utgör dock bara en bråkdel av mångfalden inom ordningen. Faktum är att en överväldigande andel av alla stekelarter är små, relativt oansenliga insekter – och den absoluta merparten är parasiter.

Deras levnadssätt är ofta okänt, men av ett slag som skulle få de flesta människor att rysa. Till utseendet påminner många om långsmala getingar, men till beteendet påminner de starkt om monstret i skräckfilmen Alien.

De dödar normalt inte sina offer direkt. I stället injicerar de sina ägg via ett äggläggningsrör i deras kroppar. När avkomman sedan kläcks äter den långsamt upp offret levande inifrån.

Några av dem manipulerar till och med värddjurens beteende på ett sätt som för tankarna till en annan skräckfilm, Världsrymden anfaller (Invasion of the bodysnatchers). I filmen förvandlas människor till zombier av mystiska frökapslar från yttre rymden.

Zombier

På samma sätt förvandlar parasitsteklarna sina offer till zombier. Vissa arter lägger ägg på kroppen på kolonibildande spindlar. När larven sedan kläcks tvingar den spindeln att överge sin koloni och spinna en kokong åt sig själv och larven. Väl inne i kokongen kan larven sedan i lugn och ro äta upp spindeln i sin egen takt.

De allra flesta parasitsteklarna tillhör en egen infraordning med det passande namnet Parasitica.

Forskarna har länge känt till att antalet arter inom infraordningen måste vara mycket högt, för så fort någon har undersökt en viss grupp av insekter har man upptäckt att de flesta arter parasiteras av en eller flera arter parasitsteklar.

I en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC Ecology, har en grupp forskare under ledning av Andrew Forbes vid University of Iowa i USA, gjort en beräkning av mångfalden grundad på detta faktum.

De fann att parasitsteklar av olika slag attackerar så gott som alla andra former av insekter, plus andra typer av leddjur, exempelvis spindlar.

Många offer

De ger sig på många olika arter av flugor, fjärilar och skalbaggar. Många är specialiserade och attackerar bara en enda art, medan andra attackerar flera olika arter. I allmänhet finns det dock betydligt fler parasiter än värddjur. Många insekter parasiteras av en lång rad arter av parasitsteklar.

Vissa parasitsteklar parasiterar till och med på andra arter av parasitsteklar.

Andrew Forbes påpekar själv i en intervju att han upprepade gånger sett 20 till 30 olika arter av parasitoider – det vedertagna namnet på djur med den här typen av beteende – som bryter sig ut ur kropparna från en enda art av värddjur.

Beräkningen som han och hans kollegor gjort visar tydligt att deras antal är extremt högt. I genomsnitt finns det två till tre gånger så många arter av parasitsteklar som det finns arter av värddjur.

En miljon arter

En försiktig beräkning utifrån dessa fakta visar att antalet parasitsteklar ligger någonstans i storleksordningen en miljon arter (833 590-1 107 487). Lägger vi till bin, getingar, myror och andra ickeparasitära steklar – som i förhållande till parasitsteklarna är artfattiga grupper – kommer vi upp i så många som totalt 1 152 000 arter för ordningen Hymenoptera.

Om detta stämmer måste skalbaggarna (Coleoptera) flytta på sig från förstaplatsen i mångfaldsligan.

Hittills har drygt 350 000 arter av skalbaggar beskrivits vetenskapligt mot bara cirka 150 000 arter av steklar, en effekt av att skalbaggarna är mycket mer synliga i naturen. Men de nya resultaten visar att förhållandet sannolikt är det omvända när alla okända arter tas med i beräkningen.

Det mest slående med studien är att den visar hur lönsamt det är att vara parasit. En överväldigande andel av arterna i naturen beter sig som utomjordiska monster, och gör det på ett framgångsrikt sätt.

Fakta: Insekter

Insekterna (Insecta) är en klass inom leddjuren (Arthropoda).

De är den överlägset artrikaste gruppen bland de högre organismerna, med cirka en miljon beskrivna arter, och mångdubbelt fler som ännu inte har namngivits.

Storleken varierar mellan en femtedels millimeter till en längd på drygt 60 centimeter hos vissa vandrande pinnar.

Insekterna delas in i cirka 30 ordningar. De fyra artrikaste är skalbaggarna (Coleoptera) med över 350 000 beskrivna arter, samt steklarna (Hymenoptera), fjärilarna och nattfjärilarna (Lepidoptera), och flugorna (Diptera), med drygt 150 000 beskrivna arter vardera.

Nya studier antyder dock att steklarna är den största ordningen med cirka en miljon arter.

Källor: BMC Ecology, Smithsonian

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Johansson/TT