Kallentofts deckarserie med mordutredaren Malin Fors i huvudrollen utspelar sig i Linköping. Produktionsbolaget Unlimited Stories vill göra en tv-serie om fem avsnitt baserade på fem av dessa böcker. Varje avsnitt blir en och halv timme långa.

Läs mer: Kommunala miljoner till TV-serie?

Produktionsbolaget vill att inspelningen ska ske i Linköping. En sådan inspelning skulle bidra till regional tillväxt och höja regionens attraktionskraft, anser regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla som därför föreslår regionutvecklingsnämnden att bidra till produktionen.

Unlimited Stories räknar med att det kostar tolv miljoner mer att spela in filmen i Linköping än i Västra Götaland eller Mälardalsregionen. Där skulle det nämligen erhålla stöd från regionala filmfonder. Därför har produktionsbolaget sökt bidrag bland annat från region Östergötland.

Regionutvecklingsnämnden föreslås att bidra till inspelningen med tre miljoner kronor, trots att det egentligen inte finns någon budget för filmprojekt. Någon filmfond finns inte i Östergötland. Pengarna föreslås istället tas från kontot för oförutsedda händelser och från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder.

Om nämnden säger ja till förslaget, kommer regionen inte släppa pengarna utan att få något tillbaka. Produktionsbolaget måste visa att minst 4,5 miljoner kronor har spenderats i Östergötland och då får inte sådant räknas som sponsrats av andra östgötska aktörer.

Region Östergötland vill också avtala om rätten att få använda produktionen i sin marknadsföring. Dessutom ska produktionsbolaget förbinda sig att anlita östgötska filmarbetare, skådespelare och statister. Inspelningen av tv-serien ska också öppnas för studiebesök av såväl kommunala kulturskolor som allmänheten.

Linköpings kommun beslöt i april att bidra till produktionen med motsvarande 3,7 miljoner kronor genom de kommunala bolagen Stångåstaden, Tekniska verken och Visit Linköping & Co. Majoritetens beslut har vållat kritik från oppositionen. Filminspelningar är inte en kommunal angelägenhet hävdade bland andra Paul Lindvall (M).

Om det anses vara en regional angelägenhet avgörs onsdagen den 7 juni då regionutvecklingsnämnden håller sammanträde.