Den 31 augusti i år presenterade Trafikverket sitt förslag på framtida järnvägsutbyggnader. Av ekonomiska skäl föreslog verket att hastigheten på de planerade banorna ska begränsas till 250 kilometer i timmen. SJ, som ska trafikera Ostlänken, är inte nöjd med förslaget och kräver nu i ett remissvar till regeringen att hastigheten höjs till 320 kilometer i timmen. SJ kräver även att höghastighetsbanorna ska stå klara redan 2035.

– Vi anser att höghastighetsbanorna ska byggas för 320 km/h och så snabbt det går. På så sätt kan de spela en avgörande roll både i att möta det transportbehov som följer på befolkningsökningen och kraven på klimatomställning. De kortare restiderna skulle också bidra till att en stor arbetskraftsregion i södra Sverige skapas, med ökad tillväxt och konkurrenskraft för hela landet som följd, säger SJ:s strategi- och affärsutvecklingsdirektör, Lena Herrmann i en kommentar.

För att sätta press på regeringen har SJ låtit göra en Sifo-undersökningen. 1 466 personer fick svara på följande fråga: Tycker du att Sverige ska bygga höghastighetsjärnväg? 72 procent svarade jakande på den frågan. 28 procent svarade nej. I Östergötland svarade 68 procent jakande på frågan, medan 32 procent svarade nej.

Artikelbild

| Remiss. I en remiss till regeringen kräver SJ att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen påskyndas.

–  Det finns en stor majoritet för höghastighetsbanor i alla delar av Sverige. Detta stärker oss i vår uppfattning att detta är en viktig satsning för hela landet, säger Lena Herrmann i en kommentar.