Under de senaste åren har det rapporterats flitigt om fakturabedrägerier. Brottslingar skickar ut mängder av fakturor till privatpersoner och småföretag där de uppmanas att betala för tjänster som de aldrig efterfrågat. Fakturorna är ofta utformade för att efterlikna betalningspåminnelser – även om det, om man läser det finstilta, ofta handlar om olika former av erbjudanden. Ett annat vanligt upplägg är massutskick av mejl där mottagarna får veta att de vunnit pengar i ett lotteri eller att de fått ett stort arv. För att få ut vinsten eller arvet uppmanas mottagaren att först betala en avgift. En tredje variant är olika former av insamlingar där mottagaren blir lurad att tro att det rör sig om gåvor till ett välgörande ändamål, men där pengarna i själva verket hamnar i brottslingarnas fickor.

– Periodvis har vi väldigt många personer som drabbas av den här typen av brott i länet, säger Camilla Thorström, chef för polisens bedrägerienhet i Östergötland.

Den 1 juli i år infördes ett nytt brott – kallat grovt fordringsbedrägeri – som lagstiftaren hoppas ska sätta stopp för den utbredda brottsligheten. Straffet är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

– Jag välkomnar den nya lagen. Det räcker med att skicka ut bluffakturor till många personer för att man ska kunna lagföras. Det krävs inte att någon faktiskt betalar för att de ska vara ett fullbordat brott, säger Camilla Thorström.

För att någon ska kunna dömas för brottet är det tillräckligt att uppmaningar om att betala har riktats till mottagarna. Det finns alltså inget krav på att mottagaren ska ha tagit del av eller ens mottagit uppmaningen att betala. Brottet anses fullbordat om uppmaningen att betala har riktats till ett större antal mottagare. Det är bara bedragare som har som syfte att vilseleda mottagare som riskerar att straffas.

– Med den här lagen blir det förhoppningsvis lättare att komma åt personer som skickar bluffakturor, säger Camilla Thorström.