Allt fler överlever stroke vilket ökar behovet av en bra rehabilitering. Det är bakgrunden till den kartläggning (behovsanalys) som hälso- och sjukvårdsnämnden har gjort under 2017. Främsta målet har varit att se vilken vård som finns för personer som drabbas av stroke i arbetsför ålder.

Främsta fokuset har varit att se hur den östgötska strokevården klarar att ta hand om personer i yrkesverksam ålder som drabbas av stroke. Både drabbade och vårdpersonal uttrycker oro och vittnar om en rad brister och skillnader i länet.

Bland annat följs inte patienter upp enligt regionens eget strokeprocessprogram som anger att uppföljning ska göras tre månader efter en stroke. Kartläggningen visar att 66 procent i Linköping varit på återbesök hos läkare eller sjuksköterska inom den tidsramen. Motsvarande siffra i Norrköping var 84 procent och 94 procent i Motala.

Artikelbild

| En färsk granskning visar att rehabiliteringen inom strokevården i Östergötland är ojämlik.

Uppgifterna i kartläggningen bygger på erfarenheter från patienter, Strokeförbundet och medarbetare från Rehabiliteringsmedicinska kliniken, inklusive Hjärnskadeteamet, Rehab Öst, Rehab Väst Rörelse och Hälsa i Linköping och Rehab i Finspång. Medarbetarna efterlyser fler läkare med strokekompetens för att förhindra att patienter sjukskrivs för kort tid och pressas ut i arbete för snabbt. I östra länsdelen uppger personalen att det är svårt att få förståelse för sjukskrivande läkare när det gäller sympton som inte syns som hjärntrötthet.

Patienter som fått komplexa vårdbehov upplevs ha fått sämre förutsättningar till intensiv träning efter att hemsjukvårdsreformen infördes 2014. En annan konsekvens är att patienternas rehabiliteringen dröjer för långe när de flyttas över från sjukvården till kommunerna.

I västra länsdelen finns ingen arbetslivsintriktad rehabilitering. Patienter skickas därför till den länsövergripande Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping. En annan verksamhet uppger att de skickar dit patienterna direkt i stället för till primärvården för att se till att patienterna hamnar i ”rätta händer”.

Även tillgången på gym som är anpassade för strokepatienter skiljer sig i länet, i Motala är det särskilt svårt. Personer i glesbygd är en annan utsatt grupp och Strokeföreningen i Östergötland vill införa mobila rehabteam som kan träna patienter i hemmen.

I Finspång upplever medarbetarna att teamarbetet med sjukvården, kommun och Försäkringskassa fungerar väl där en av styrkorna trots vara verksamhetens litenhet.