Finn Bengtsson (M) går hårt åt egna partiet

Moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson från Östergötland går till angrepp mot sitt eget parti. Han har gjort det förut och nu tar han ny sats och säger att Moderaterna är toppstyrt.

25 december 2016 10:00

Han har kritiserat Decemberöverenskommelsen och den interna kulturen i partiet. Nu har han ett och annat att säga om den interna demokratin. Den är obefintlig enligt Finn Bengtsson.

– Det finns ett missnöje i mitt parti över att man inte kan påverka politiken, det finns en väldigt kraftig toppstyrning, säger han.

Inga motioner på kongressen nästa år

Enligt Finn Bengtsson är det just nu partledaren Anna Kinberg Batra, partisekreteraren Tomas Tobé och möjligen den ekonomisktpolitiske talespersonen Ulf Kristersson som bestämmer.

Som exempel lyfter han fram att inga motioner kommer att behandlas på partiets kongress 2017. I praktiken innebär detta att ingen medlem kan lägga fram något förslag kring Moderaternas politik före nästa riksdagsval. Motioner behandlas först vid partikongressen år 2019.

– Jag tänker därför lägga en motion till förbundsstämman i Östergötland där jag tänker föreslå fri motionsrätt till samtliga partistämmor. Det är självklart att medlemmarna måste få komma med inspel i vilken politik partiet ska ha innan ett val. Det här är ett korkat förbud som kommer att späda på den spänning som finns inom partiet, säger han.

I sällskap med Vänsterpartiet

En riksdagskollega till honom har gjort en jämförelse i hur den interna demokratin i olika partier fungerar. Finn Bengtsson konstaterar att de andra tre allianspartierna C, KD och L har fri motionsrätt inför sina stämmor.

Moderaterna hamnar istället i samma sällskap som Vänsterpartiet som inte heller tillåter motioner precis före ett riksdagsval.

– Det känns ju inte så roligt för mig som inte delar socialistiska värderingar. Att icke reformerade socialister hamnar i samma fålla som oss liberalkonservativa är förskräckande, säger han.

Han fortsätter:

– Det finns ett utbrett missnöje bland gräsrötterna som nu upplever att de förbjuds att kanalisera sina politiska ambitioner.

Han konstaterar också att det rimligtvis borde finnas olika åsikter inom ett parti.

– Hur trovärdigt är det att 84 moderata riksdagsledamöter tycker exakt likadant i alla de 800 lagstiftningsfrågor vi har varje år, det är ju orimligt. Man kan ha samma värderingar utan att för den skull tycka exakt lika i alla frågor, säger han.

Inte moderata kärnvärderingar

Han ogillar den politiska kurs som Anna Kinberg Batra slagit in på. Finn Bengtsson tror på en mer avreglerad och öppen arbetsmarknad, han ser det som en förutsättning för att också kunna ha en generös syn på invandring.

– Nu går vi tillbaka till en väldigt reglerad invandringspolitik, samtidigt som vi inte öppnar för en öppnare arbetsmarknad, det går inte ihop. Det där är inte moderata kärnvärderingar och det gör att många äldre i partiet inte känner igen sig i den utveckling som sker i partiet, säger Finn Bengtsson.

Tror du att beslutet kan ändras så att det blir fritt att skriva motioner?

– Tyvärr är det väldigt prestigefyllt i partiet just nu. Ledningen verkar aldrig ha fel, säger han.

När partiets ledning får möjlighet att bemöta Finn Bengtssons kritik svarar Jessica Polfjärd, Moderaternas gruppledare i riksdagen.

"Inför stämman kommer vi att fokusera på politiken som skall vara grunden för valet 2018. Vi jobbar nu med fem reformgrupper där alla länsförbund finns representerade. Förslagen kommer att behandlas på stämman där det finns stora möjligheter till diskussion och inflytande precis som vi gjorde på stämman inför förra valet".

Jämförelsen mellan partierna

Riksdagspartierna har olika namn på sina sammankomster. Det kan heta stämma, kongress eller landsmöte.

Inom Moderaterna och Vänsterpartiet tillåts medlemmarna lämna motioner vart fjärde år.

Inom Socialdemokraterna gäller också vart fjärde år, men det sker året innan ett riksdagsval.

Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna behandlar motioner vartannat år.

Miljöpartiet är det parti som gått längst i interndemokratin, de har motionsrätt varje år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!