Under flera års tid fungerade mannen, som är i 50-årsåldern, som ekonomisk rådgivare till en förmögen kvinna från Östergötland. Mellan 2004 och 2012 förde mannen över mycket stora belopp från kvinnans konton till sina egna personliga konton och andra konton som han kontrollerade.

När kvinnan i slutet av 2012 dog började hennes släktingar ana oråd. De visste att hon hade varit förmögen – men nu fanns det betydligt mindre pengar på hennes konto än vad de haft anledning att förvänta sig. Bankmannen hade varit med vid bouppteckningsförrättningen men struntade i att upplysa om att han förvaltade betydande belopp åt kvinnan. Det var först sedan en polisanmälan gjorts som mannen plötsligt betalade tillbaka 11,5 miljoner kronor till dödsboet.

Bankmannen åtalades för grov förskingring och under rättegången i Linköpings tingsrätt – där han nekade till brott – berättade han att han hade eldat upp alla handlingar som rörde förvaltningen av kvinnans tillgångar. Han förnekade att han skulle ha deltagit aktivt i boupptäckningssammanträdet. Tingsrätten anser dock att bankmannen är överbevisad om att ha deltagit i sammanträdet och menar att han aktivt valde att inte säga något om sin förvaltning.

Tingsrätten konstaterar att det förskingrade beloppet – närmare 12,5 miljoner kronor – är ett betydande belopp och anser därför att brottet ska rubriceras som grovt. Den före detta bankmannen, som tidigare endast har dömts för några enstaka trafikförseelser, döms nu till ett kännbart fängelsestraff. Att straffet inte blev hårdare motiverar rätten med att mannen till stor del kompenserat dödsboet genom att betala tillbaka merparten av det förskingrade beloppet. Enligt domen ska mannen betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd till dödsboet.