– Det har varit ett stort fokus på den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa den senaste tiden och visst ska vi satsa där, men vi får inte glömma bort Kisa, det är ju ändå vår centralort. Det gäller att vi tänker till och tar ett helhetsgrepp för att skapa ett levande centrum, menar oppositionsrådet Christer Segerstéen (M).

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gav samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bita Almasian en lägesrapport kring två omdiskuterade ärenden. Dels stationsområdet och planerna på en ny ICA-butik, men också hur processen ser ut vad gäller den nya vårdcentralen.

– Vi kände att vi inte riktigt hade koll på läget, så därför bad vi kommunchefen att ordna en lägesorientering, förklarar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

Artikelbild

| Kommunen ska göra en centrumutredning där utvecklingen av stationsområdet och placeringen av en framtida vårdcentralen är två viktiga parametrar.

Frågan om utvecklingen av stationsområdet i Kisa har ventilerats sedan 2011. För drygt två och ett halvt år sedan tecknade Kinda kommun och ICA Fastigheter AB ett intentionsavtal i syfte att uppföra en ny livsmedelsbutik på det nuvarande stationsområdet. I början av 2018 stoppades planerna på grund av ett avståndskrav från Trafikverket - byggnaden måste placeras minst 30 meter från järnvägen.

– Just nu pågår ett detaljplansarbete för stationsområdet. En komplicerad detaljplan med många intressen som ska vägas samman. Det kommer att komma fram en detaljplan som ska skickas ut på samråd och förslaget kommer att tas på samhällsbyggnadsnämnden någon gång framöver under 2019, skriver Bita Almasian i ett mejl och oppositionsrådet Segerstéen säger:

– Bollen ligger just nu i utredningsfas för att se vad vi kan göra. Vilka alternativ har vi? Det kanske räcker med att en vall eller mur byggs? Nu gäller det att bli sams med Trafikverket.

Tanken är att kommunens intentionsavtal med ICA förlängs ytterligare ett år och att en centrumutredning, för Kisa, ska genomföras under 2019, en utredning som också inkluderar placeringen av en ny vårdcentral. Kommunens vilja är att utreda hela centrumområdet för att kunna ta så strategiska beslut som möjligt.

Artikelbild

| "Det handlar om hur vi vill att Kisas centrum ska se ut om 20 år", förklarar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

– Det pågår ett utredningsarbete för val av lämplig plats i Kisa för den nya vårdcentralen. Arbetet pågår i dialog med regionen, men vi har inte landat i den frågan ännu, förklarar Almasian och Forsberg avslutar:

– Det är ett långsiktigt arbete som egentligen handlar om hur vi vill att Kisas centrum ska se ut om 20 år.