Oro för Vindelälvens lax ger senare fiske

Laxarna i Vindelälven har blivit färre och svagare. Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten att årets yrkesfiske efter lax i Bottenhavet utanför Vindelälven och Ume älv ska senareläggas.

Vi är oroliga, säger Håkan Carlstrand, utredare på myndigheten.

15 mars 2019 20:33

Förslaget, som nu går ut på remiss, är att yrkesfisket efter lax i havsområdet får starta den första juli. Fritidsfisket berörs inte.

Det finns anledning till särskilda åtgärder, säger Håkan Carlstrand, om laxens situation i Vindelälven.

Sjukdomar och miljöfaktorer förmodas ligga bakom problemen, som märkts i flera år. Samma trend ses i Ljungan, som flyter ut vid Sundsvall

Vindelälven, som inte har några kraftverk, har varit en betydande producent av lax.

Men inte lika viktig som Torne älv eller Kalixälven, påpekar Carlstrand.

Nästan 27 400 laxar får tas upp av svenska yrkesfiskare i Östersjön i år. Det är ungefär 1 000 laxar färre än 2018, men då var tilldelningen ovanligt stor eftersom man inte fiskat upp hela kvoten året före.

Det finns cirka 100 yrkesfiskare som fångar lax i Östersjön, främst med fasta redskap nära kusten. Totalt tar yrkes- och fritidsfiskare upp ungefär hälften var av all lax som fångas i Sverige. Till havs är yrkesfisket störst, medan fritidsfisket dominerar i älvar och andra vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten hoppas att yrkesfiskare som berörs av den senarelagda fiskestarten utanför Umeå kan kompensera bortfallet genom att fånga utsatt odlad lax senare på året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micke Larsson/TT