Oppositionen: Bortslösad högkonjunktur

Oppositionen tycker att regeringen slösat bort högkonjunkturen medan regeringens samarbetspartner, Vänsterpartiet, tar åt sig äran av den förda politiken.

16 april 2018 09:51

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson (M) sammanfattar regeringens politik under mandatperioden:

Fantastisk tillväxt, stark konjunktur som man tyvärr inte har tagit tillvara på ett sätt som man borde, och man har inte löst de grundläggande problemen, säger Svantesson.

Exempel på regeringens misslyckande enligt M är urholkad trygghet, försämrad välfärd, växande integrationsproblem och otillräckliga skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur.

För mycket bidrag

Svantesson nämner växande vårdköer, färre behöriga till gymnasiet och ökad trygghet, liksom ökad jobbklyfta på arbetsmarknaden. Därtill lever för många på bidrag i dag, enligt M.

Elisabeth Svantesson kritiserar att fler barn till invandrare lever på bidrag i dag jämfört med 2014. Långvariga biståndstagare har ökat under mandatperioden.

Det här innebär att kostnadstrycket kommer att öka ute i kommunerna. Eftersom vi inte har sett några strukturella reformer så kommer detta dessvärre att förvärras nästa mandatperiod, säger hon.

Kristdemokraterna är inne på samma linje och tycker att regeringen bedriver en passivitetens politik, och att Sverige betalar ett högt pris för detta när det gäller bland annat vården, tryggheten och omsorgen. Partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed sammanfattar kritiken:

Bortslösad högkonjunktur, avsaknad av strukturellt riktiga reformer för jobb och tillväxt, tudelad arbetsmarknad, fler utsatt äldre i väntan på äldreboende, växande otrygghet och en vård i kris. Min bedömning är att Sverige inte har råd med detta i ytterligare en mandatperiod, säger han.

Stort inflytande

Vänsterpartiet har en annan ingång och tar åt sig äran för flera av regeringens satsningar. Det handlar om jämlikheten, välfärden och gemensamma investeringar.

Vänsterpartiet har tagit ett stort ansvar för att landet ska kunna styras och vi har nog aldrig haft så stort inflytande som den här mandatperioden, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Det främsta kravet för att sitta vid förhandlingsbordet var vinster i välfärden. Förutom det förslaget som nu ligger på riksdagens bord handlar det om ett 80-tal reformer som Vänsterpartiet anser att man fått igenom.

Skatteparadis

Svenska skattesystemet är det minst utjämnande, främst på grund av kapitalinkomsterna, enligt V. 86 procent av hushållens kapitalinkomster går till 10 procent av befolkningen.

Skulle vi slå ut alla kapitalinkomster så skulle det ge 50 000 kronor till varje person. Det här har varit vår främsta konflikt med regeringen. Man vill inte göra något åt den ekonomiska ojämlikheten. Sverige är numera ett skatteparadis för rika människor, säger Ulla Andersson.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!