Olycksplanet väl skött före kraschen

Flygplanet som störtade i Umeå med nio omkomna som följd ser ut att ha skötts om på rätt sätt.

De har gjort ett gott jobb, de som håller på med den här maskinen, säger Jerry Köhlström vid Transportstyrelsen.

16 juli 2019 17:06

Olycksplanet hade nyligen genomgått kontroller och ansågs vara luftvärdigt, enligt Transportstyrelsen. Den som bär ansvaret att se till att ett flygplan är luftvärdigt och som ska följa olika typer av krav är ytterst ägaren till flygplanet. Ofta anlitas en luftvärdighetsorganisation som ska hålla koll på bland annat vilka krav flygplanet måste leva upp till och vilket underhåll som behövs, enligt Jerry Köhlström, flygteknisk inspektör.

Organisationerna prenumererar på information från alla tänkbara motortillverkare och myndigheter, allt som krävs har de prenumeration på. Det är de som gör jobbet, det är de som nås av informationen, säger han.

Luftvärdighetsorganisationerna står under tillsyn av Transportstyrelsen. Myndigheten kontrollerar bland annat att organisationen har behörig personal och att de följer kraven från den aktuella servicebulletinen.

Australiska myndigheter varnar

Den luftvärdighetsorganisation som ansvarat för det kraschade planet i Umeå verkar ha gjort som de ska, enligt Jerry Köhlström. Det visar planets underhållsprogram, som är en slags att göra-lista för underhållet av flygplanet.

De som har hand om den här flygmaskinen har allting med i den där listan. Alla krav finns med, allt är omhändertaget i den här planen. Vi ser att man har uppdaterat programmet några gånger så det är väldigt aktuellt.

Planet som kraschade i Umeå var av modellen Gipps Aero GA8 Airvan och har tillverkats i Australien. Förra året varnade australiska myndigheter om ett tillverkningsfel på vissa plan av samma modell som olycksplanet. Tillverkningsfelet ska vara att de stag som sitter under vingarna på vissa plan av modellen kan drabbas av så kallad metallutmattning, något som kan innebära att metallkonstruktionens livslängd blir kortare än tillverkaren tänkt sig.

De australiska myndigheterna uppmanar att stagen på den aktuella flygplansmodellen ska sprickkontrolleras och bytas ut tidigare än vad som rekommenderats innan, enligt Transportstyrelsen som nåtts av varningen.

"Ingen misstanke"

Transportstyrelsen har tagit del av olycksplanets granskningsbevis som utfärdades i slutet av juni i år. Granskningsbeviset är ungefär som en godkänd bilbesiktning – ett kvitto på att flygplanet är kördugligt och att alla krav om underhåll i underhållsprogrammet genomförts, enligt Jerry Köhlström.

Granskningsbeviset säger att maskinen är servad och underhållen efter alla tillgängliga krav. Det här kravet från servicebulletinen i Australien finns upptagen i underhållsprogrammet, det är inget som har glömts bort.

Ett signerat verifikat på att just den kravpunkten genomförts har han dock inte fått ännu.

Jag har inte fått pappret framför mig, däremot har vi verifierat det med organisationen på telefon, säger han och fortsätter:
Det finns ingen misstanke om att granskningsintyget skulle vara ogiltigt eller felaktigt.
Fakta: Flygolyckor i Sverige

Flygolyckan i Umeå den 14 juli 2019 är den femte dödligaste i Sverige sett till civila flygolyckor. Nio personer omkom.

Den hittills allvarligaste flygolyckan i Sverige inträffade i november 1964 i Ängelholm. 31 människor omkom, däribland tre riksdagsledamöter. Tolv personer överlevde olyckan.

Den näst allvarligaste flygolyckan på svensk mark skedde den 8 februari 1949. Ett flygplan från Madrid skulle landa i Köpenhamn, men styrdes om och kraschade utanför Barsebäck i Sverige. Samtliga 27 passagerare omkom.

I januari 1977 omkom 22 personer – samtliga ombord – när ett Vickers Viscount från Linjeflyg störtade i ett radhusområde i Kälvesta utanför Stockholm. Planet var på väg från Jönköping till Bromma. Olycksorsaken var isbildning på stabilisatorn. Ombord satt delar av Sveriges bordtennislandslag, bland dem den tidigare världsstjärnan och förbundskaptenen Hans Alsér.

I maj 1989 omkom 16 personer när ett plan kraschade strax före landning i Oskarshamn. Flera riksdagsmän fanns bland de omkomna, liksom medlemmar i statliga post- och telekommittén. Bland dessa kan nämnas John-Olle Persson, nyutnämnd generaldirektör för AMS.

I krigstid inträffade också flera allvarliga flygolyckor i Sverige. Den 22 oktober 1943 havererade ett svenskt kurirplan på Hållö i Bohuslän efter att ha blivit beskjuten av ett tyskt jaktplan över Skagerack. Tretton personer omkom. 1944 omkom tio respektive elva människor i två flygkrascher, i Kinnekulle respektive i naturreservatet Måkläppen utanför Falsterbo.

Den allvarligaste flygolyckan där ett svenskt flygbolag varit inblandat skedde den 8 oktober 2001 på Milano-Linate flygplatsen i Italien. Då kolliderade ett SAS-plan med 110 personer ombord med ett mindre plan med fyra personer på startbanan. Samtliga ombord omkom. Av dem var 20 svenskar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britta Kramsjö/TT