EU:s utrikeschef Federica Mogherini är skarpt kritisk till att insatsen riskera att sänkas av oenighet om vad som ska göras med de migranter och flyktingar som tas om hand av fartyg som ingår i Sophia.

Det skulle innebära ingen EU-närvaro på Medelhavet, ingen fortsatt utbildning av libyska kustbevakare, inga åtgärder mot människosmugglarnas insatser, inga gripanden, inget upprätthållande av vapenembargot och så vidare, varnar Mogherini på presskonferensen efter tisdagens försvarsministermöte i Bryssel.

Mogherini hoppas att EU-länderna åtminstone ska kunna enas om en tillfällig lösning, med hänvisning till att Sophias fartyg i år endast tagit i land nio procent av de personer som räddats på Medelhavet.

Det motsvarar sex personer per medlemsland i månaden. Ska vi nedmontera insatsen för det antalet, undrar utrikeschefen i Bryssel.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) hoppas att fortsatta förhandlingar ska bära frukt.

Jag utgår ifrån att frågan löses men vi är inte där än. Alla är starkt medvetna om vikten av att prioritera den frågan, så jag ser framför mig rätt hög aktivitet i närtid, säger Hultqvist i Bryssel.