Ett tag såg hela projektet helt omöjligt ut. 2001 började markägarna, familjen Carlsson i Äng, med planeringen.

Nu, 17 år senare, finns en detaljplan.

– När jag tog över gården efter min far hade det verkligen varit bråk om många detaljer. Det är inte problemfritt att äga mark med höga naturvärden, berättar Hans Carlsson. Jag sålde nästan hela sträckan närmast Vättern till naturvårdsverket som gjorde naturreservat av området 1991.

Artikelbild

| De har hållit på med planeringen i många år, Irene Hjort Karlsson och Hans Carlsson till höger, i samarbete med planläggaren Bo Sandström.

2001 behövde markägarna bygga en ny ladugård för att kunna följa djurskyddslagen. Ett sätt att finansiera bygget var att sälja tomter intill naturreservatet.

– På den tiden var det totalt byggstopp här på grund av ett landskapsbildskydd. Allt skulle bevaras exakt som det var, berättar Hans Carlsson. Men vi måste ju följa utvecklingen, vi som alla andra.

Markägarna lyckades bli av med landskapsbildskyddet 2007. Men då kom nästa inbromsning.

– En ny översiktsplan var på gång för Ödeshög, och den skulle vi vänta på, säger Hans Carlsson. Det drog ut på tiden. Först 2012 skrev vi planavtal med kommunen.

Artikelbild

| Intill den här gården ska en ny tillfartsväg dras, en väg som också leder till naturreservatet.

Dags att ta nya tag igen. Motståndet fanns kvar, men så kom nya kommuntjänstemän som såg möjligheterna, och därtill en ny planläggare, Bo Sandström, som tänkte på samma sätt som familjen Carlsson.

– Kvalitet, säger han. Det här ska bli ett attraktivt område med hög livskvalitet.

Artikelbild

| Här finns hus som kommer att ge plats för nya,

Nu lossnade allting.

– Vi var inte längre betraktade enbart som besvärliga och bråkiga, vi jobbade gemensamt för en positiv utveckling, berättar Hans Carlsson. Vi vill tacka alla som genom åren har stöttat oss, annars hade vi aldrig orkat.

Artikelbild

Tolv fastigheter finns redan i området, tio med hus. Nu tillkommer 22 tomter för villor och eventuellt kedjehus eller parhus.

– Planerna har anpassats efter de arkeologiska undersökningarna, naturvärdesinventeringen och miljökonsekvensbeskrivningen, säger Bo Sandström.

Artikelbild

Hans Carlsson menar att många kommer vinna på utbyggnaden av området, inte bara nya fastighetsägare som kan glädja sig åt utsikten och naturen, utan också de som redan bor i området och de som besöker naturreservatet.

– Både vatten- och avloppsproblem löses nu. Det blir nya vägar och en betydligt större tillgänglighet för Kråkeryds naturreservat. Vi får möjlighet att fortsätta med jordbruket och landskapet kan bevaras öppet.

Artikelbild

– Vi bor ju själva här, vi vill inte förstöra området. Vi tänker att någon av tomterna kan vara till oss och kanske till barnen...