Nej, det blir ingen öppen eld i Hästholmen heller. Bygdegårdsföreningen sökte dispens hos länsstyrelsen. Eftersom elden tänds på en flotte ute i vattnet tyckte man att det skulle gå att göra ett undantag.

– Det stod inget i texten om eldningsförbudet om eld ute i vattnet, säger Camilla Linusson som är ordförande i Hästholmens bygdegårdsförening.

Föreningen hann lägga ut ett meddelande på sin Facebook om att länsstyrelsen godkänner brasan ute i vattnet. Även den planerade eldshowen med artisten och smeden Johan Rydberg från Boet skulle kunna genomföras, trodde man.

Men på tisdagsförmiddagen lades ett nytt inlägg ut, "tyvärr måste vi ändå backa på eldflotten".

Länsstyrelsen hade skickat ärendet på remiss till räddningstjänsten i Ödeshög, som menar på att eldningsförbudet även gäller en flytande flotte.

– Den ligger inte så långt ut i vattnet att det är riskfritt, säger Jörgen Nielsen, räddningschef i Ödeshög.

Camilla Linusson har stor förståelse för beslutet och menar att man inte kan ta på sitt ansvar att elden skickar gnistor åt Ombergshållet.

– Vi kommer att ha tal till våren och manskör och hoppas att det kommer folk i kväll ändå, säger hon.

Det blir inte helt sig likt på ytterligare ett sätt med årets Valborgsfirande. Hamnplan är ganska stökig just nu på grund av rivningen av silon. En stor hög rivningsbråte ligger innanför staketet och bara den nedre delen av silon står fortfarande upp.

– Men man kommer i alla fall att se fyren nu, säger Camilla Linusson.

Som en liten kompensation för den uteblivna elden blir det någon form av projektion på en husvägg, signerat Ödeshögsbon Amjad Alaassadi.

– Det blir lite improviserat. Men vi ser lösningar och nytänkande i stället för att deppa ihop, säger Camilla.