Nu granskas elleveranserna till Gotland

Strömavbrott på strömavbrott – är det okej? Nu granskar Energimarknadsmyndigheten elleveranserna till Gotland efter alla störningar.

20 september 2018 16:31

Hela Gotland blev åter strömlöst under torsdagen.

Strömavbrottet berodde på arbeten med att byta ut kontrollstationen i Ygne. Det är Vattenfall som gör jobbet, och det har pågått i tio veckor, berättar Mikael Björnér, kommunikationsansvarig på Vattenfall eldistribution.

Det är hjärtat i Gotlandslänken. Det är ett högteknologiskt arbete, och arbetena måste pågå under drift av eldistributionen, förklarar han.

Känsligt

Det finns två kablar för elen till Gotland, och för att kunna jobba har de fått stänga av en i taget. Men det har resulterat i många avbrott.

Det blir känsligare för störningar. Den här veckan har vi förvarnat för att det är extra känsligt då vi testar anläggningen.

Men gotlänningarna har varit hårt prövade. Under ombyggnaden har de fått stå ut med massor av strömavbrott. Frågan är om arbetena kunde ha gjorts på något annat sätt.

Nej, skillnaden mot att jobba på fastlandet är att där kan man koppla bort en del av anläggningen, så att kunderna inte märker av något. Det går inte här eftersom det bara finns två kablar, och vi måste arbeta parallellt. När det blir avbrott så blir det ett totalt avbrott.

Men Energimarknadsinspektionen, som bland annat har till uppgift att utöva tillsyn över elleveranserna, är inte lika säker.

Tillsyn inledd

Myndigheten har redan inlett ett tillsynsärende mot Vattenfalls gotländska dotterbolag Geab, och med stor sannolikhet kommer även Vattenfall att granskas, berättar Tommy Johansson, avdelningschef för teknisk analys på Energimarknadsinspektionen.

Nu pågår tillsyn gentemot Geab. Ofta blir det en fråga om vad åtgärderna kostar, och om det kunde gjorts på något annat sätt för att bli säkrare. Men vi har inte tagit ställning än, säger Tommy Johansson.

Den 3 oktober ska Geab ha skickat in underlaget, och beslutet i ärendet väntas kort efter det, berättar han.

Vattenfall, som utför arbetena, kan också räkna med att granskas.

Vi har inte tagit in underlag från dem ännu, men sannolikheten är stor att vi gör det.

Ersättning till kunder

Tommy Johansson förklarar att elkunder har rätt till ersättning vid avbrott över en viss tid, eller om de blir många. Vattenfall och Geab har bjudit in företagare nästa vecka på kaffe för att hjälpa dem att fylla i skadeståndsblanketter.

Men vanliga elkunder som drabbas av besvär kan inte räkna med ersättning, enligt Mikael Björner.

Vi ersätter utrustning som förstörts vid avbrott, men inte intäktsbortfall för företagare. Vi uppmanar alla våra kunder att vända sig till oss vid skador på egendom eller utrustning som uppstår i samband med strömavbrott. Men generellt kan vi inte ersätta privatpersoner för det obehag de fått utstå, säger Mikael Björnér.

Han uppger att det varit tolv strömavbrott under de tio veckor som ombyggnaden pågått, men Tommy Johansson säger att Energimarknadsinspektionen fått anmälningar om fler än det.

Elbolagen har ett ansvar att lindra konsekvenserna vid arbeten som dessa för kunderna, till exempel genom reservkraft, och det ska vi också titta på här, säger han.

Men Mikael Björnér bedyrar att det inte hade varit möjligt att utföra arbetena med reservkraft påslagen under tiden.

Det går inte att driva ön på reservkraft rent tekniskt, säger Mikael Björnér.
Fakta: Strömavbrotten på Gotland

Under augusti och september har Gotland drabbats av återkommande strömavbrott. Enligt Vattenfall rör det sig om tolv till antalet, på mellan en halvtimme och fyra timmar. Orsaken enligt Vattenfall är arbetena som pågår med att byta ut utrustning.

På torsdagen försvann strömmen klockan 13.20 och först 14.30 hade hela Gotland fått tillbaka sin el.

Nu har bolagen bjudit in gotländska företagare för att hjälpa till att fylla i skadeståndsblanketter.

Källor: Vattenfall och Geab.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT