HVB-hemmet byter inriktning

De senaste årens flyktingboom har varit en lukrativ affär för många välfärdsföretag. Nu har gränserna skärpts åt och allt fler HVB-hem väljer att ändra inriktning. Hotell Kneippen är ett av dem.

23 februari 2017 19:53

– Vi anpassar oss efter marknaden, säger Dick Pettersson, styrelseledamot för Omtag AB som idag driver HVB-hem för ensamkommande barn på Hotell Kneippen.

I samband med de stora flyktingströmmarna 2015 valde allt fler att öppna asyl- och HVB-hem. Sedan drygt ett år tillbaka har efterfrågan sinat, liksom betalningarna från kommuner och Migrationsverket. Enligt IVO som utfärdar tillstånd har det blivit vanligt att dessa företag nu vill omvandla sina tillstånd för att istället kunna bedriva andra skattefinansierade verksamheter.

– Det har blivit väldigt vanligt, skulle jag vilja säga. Många som varit HVB-hem ansöker nu om tillstånd för att istället bli stödboende, säger Britt Utstrand, utredare på avdelningen för tillståndsprövning på Inspektionens för vård och omsorg (IVO).

Hotell Kneippen är ett av de HVB-hem för ensamkommande barn som drabbats av den alltmer restriktiva flyktingpolitiken.

– När efterfrågan var som störst kunde vi ha tre, fyra barn i varje rum. Nu har vi väl tjugo ungdomar på boendet, ett i varje rum, säger Dick Pettersson.

I mitten på februari ansökte Hotell Kneippen om tillstånd från IVO att bli stödboende för pojkar och flickor i åldrarna 16-20 år. I ansökan står det att ungdomarna ska vara ensamkommande eller barn som tidigare varit placerade, eller som lever i en konfliktfylld hemmiljö. Gemensamt för barnen är att de ska ha uppnått sådan mognad att de kan klara sig själva - både vad gäller inhandling av mat, matlagning och städning. De ska också ha ett tillfredställande socialt liv och en sysselsättning. Någon personal på nätterna kommer inte att finnas på boendet, däremot ska det vara bemannat på dagarna.

– Kommunen får mindre pengar och det är de som sätter normen. Eftersom ungdomarna ska klara sig själva, kostar stödboende mindre, säger Dick Pettersson.

Britt Utstrand berättar att många hört av sig och frågat om ombildningarna. Och framför allt kring det faktum att boendena tar emot 16-åriga barn.

– Det har varit många oroliga samtal. Socialtjänsten gör förstås en lämplighetsbedömning när de placerar ungdomar för att försäkra sig om att de klarar sig själva nattetid. Men lagstiftningen ser ut så här, säger hon.

Dick Pettersson hoppas att Hotell Kneippen kommer kunna öppna t som stödboende redan i vår.

– Vi har avtal med kommunen om HVB-placeringar fram till maj 2018, så vi har lång tid att ställa om.

Därefter är han osäker på om HVB-hemmet kommer att finnas kvar.

– Det kan ju hända att gränserna öppnas igen. Vi anpassar oss efter marknaden, säger Dick Pettersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Wernström