Priset delas ut av företagshälsan Avonova genom en jury bestående av personer med expertis inom företagshälsa och hållbarhet. I juryns motivering prisas Billerud Korsnäs framför allt för sitt förebyggande arbete, något som sker genom utbildning av anställda, generösa hälsoerbjudanden och ett gott samarbete mellan ledning och fackförbund.

– Vi jobbar systematiskt för att fånga upp saker i tid och arbeta förebyggande. Vi vill helt enkelt möjliggöra för våra medarbetare att bibehålla eller förbättra sin hälsa. Det är en vinn-vinn-situation som långsiktigt bidrar till företagets produktivitet, säger Käthy Holstensson, HR-Business Partner på Billerud Korsnäs i ett pressmeddelande.

Företaget erbjuder en rad aktiviteter för att stärka företagshälsan, däribland Bruksvarvet, ett årligt motionslopp på fem kilometer. Målet är att det ska finnas något för alla.

– Vi försöker hitta nya sätt att nå ut till de som kanske inte ännu är så aktiva, förklarade Käthy Holstensson i ett pressmeddelande när företaget nominerades till priset.

Billerud Korsnäs blir tillsammans med tre andra de första att ta emot priset som instiftades förra året. Företaget vinner i kategorin för stora organisationer med över hundra anställda. Planen är att dela ut Guldpilen varje år, och redan nu går det att nominera kandidater till nästa års utdelning.

– Det här är ett bra sätt att sätta begreppet hållbar i ett sammanhang. Vi vill lyfta de goda exemplen, sade Stefan Persson, chef för marknad- och affärsutveckling på Avonova, enligt företagets hemsida när priset lanserades.