Vill väcka frågan:"Vad blir mitt nästa steg?"

Barnkonventionen står i centrum när Motala för jämställdhet arrangerar en vecka med aktiviteter för att belysa hur man kan arbeta tillsammans för ett mer jämställt samhälle.

28 februari 2020 22:00

Peppbrunch, klimatsamtal och stand up – vecka tio går i jämställdhetens tecken. Veckan inleds med en invigning på biblioteket där Helene Wettergren, rektor i förskolan, föreläser om barnkonventionen.

– Tack vare det här initiativet har jag fått förmånen att vara föreläsare. Jag tänker att jag kommer kunna bidra med mina medarbetares samlade kompetens och kunskap. Vi vill lyfta fram barnet som rättighetsbärare. Förhoppningen är att vi kan få ett helikopterperspektiv på barnkonventionens väg till att bli lag, säger Helene Wettergren.

 

Idéen om att årets tema skulle kretsa kring barn och ungdomar kom i och med att barnkonventionen blivit lag från och med 1 januari 2020. Man kommer även ha en politikerdebatt under måndagskvällen.

– Jag hoppas vi kan få möjlighet att lyssna på varandra i den här debatten. Målet med debatten ska vara att vi får en ökad förståelse, kunskap och ett gemensamt språk för barnens rättigheter, säger Helene.

 

– Vi har en frukostföreläsning om resursfördelning, men i det hela handlar det om mänskliga rättigheter. Det ställer krav på oss och kommunen att fördela resurserna rättvist för att ha samma möjligheter. Vi måste prata om normmedvetenhet och hur miljön ser ut där vi verkar. Vi vill att både pojkar, flickor och icke-binära ska kunna idrotta på samma villkor, säger Hans Wetterhall, från RF-Sisu.

Under veckan kommer bland annat Motala Kvinnojour, RFSL Motala och Internationella kvinnoförbundet hålla i olika föreläsningar.

 

Vad hoppas ni att de som kommer och lyssnar får med sig?

– Vad är mitt nästa steg?, säger Helene Wettergren.

– Det är de här små grejerna i vardagen som är de viktigaste, de små mikrohandlingarna man gör och säger, säger Hans Wetterhall.

 

Även om veckan främst riktar sig till vuxna för att lära sig mer om jämställdhet bland barn, så kommer det finnas aktiviteter för de små.

– Vi har satsat på en stor barndag. Vi ska ha sagostund på temat och pyssel. Vi har även bjudit in värdegrundsföreläsaren Göran Davidsson som föreläser om de fyra grundprinciperna. Det är en föreställning för barn mellan 5 och 12 år, tanken är att föräldrarna ska vara med så man får informationen tillsammans, säger Evelina Ottosson, bibliotekarie. 

Under helgen kommer man hålla en manifestation på Stora torget där alla inom nätverket ska finnas representerade för att sprida information.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofia Axelsson