Det började med att några få vildsvin rymde från vilthägn i Södermanland under 1970-talet. Av dagens jakt- och trikinrapporter drar Naturvårdsverket slutsatsen att antalet svin på vift nu uppgår till kanske 300 000. Medan jägarna bara kommer åt en tredjedel.

Landshövding Elisabeth Nilsson invigde Medevimässan och konstaterade att hon ofta får samtal från bekymrade lantbrukare.

– De förstör böndernas odlingar och påverkar vad som går att odla. Vildsvinen utgör ett allvarligt hot mot vår livsmedelsförsörjning. Därtill kommer alla trafikolyckor, säger Elisabeth Nilsson.

Artikelbild

| Grissnack. Jägaren Berndt Arvidsson, Regna, diskuterar vildsvinsproblemet med landshövding Elisabeth Nilsson. Med på bilden också Hällestadparet Christel Frid och Tomas Persson.

För att hålla stammen stången krävs fler som jagar, helst under hela året, och kompletterande fångstmetoder. Men för att stimulera ett större engagemang måste det även finnas en bättre infrastuktur för försäljning av allt vildsvinskött.

– Köttet styckas i privata vilthanteringsanläggningar. Problemet är att de för få. För många jägare blir det alldeles för långa avstånd. Dessutom kan viltslakterierna av lönsamhetsskäl oftast bara hållas öppna under den huvudsakliga jaktsäsongen, alltså under hösten. Övrig tid är beläggningen för låg och vildsvin måste vi nu skjuta året om, säger Christer Pettersson, Naturvårdsverket.

Elisabeth Nilsson utesluter inte att myndigheterna behöver diskutera särskilda bidrag till vilthanteringsanläggningarna.

Medevimässan fortsätter under lördagen. Ett 80-tal utställare finns plats bland särskilt inbjudna föredragshållare.