"Vi tycker att någonting saknas idag"

Alliansen gick till val på återinförandet av särskilda undervisningsgrupper. Nu visar en genomlysning på luckor i kommunens stöd till barn vilket aktualiserat löftet.

16 december 2019 06:00

Bildningschefen och socialförvaltningen har gjort en förteckning av alla arenor där skola och socialtjänst möts för att stödja barn och unga. Man har tittat både på vad som görs i kommunens regi och externt.

Trots en omfattande lista skriver tjänstemännen att man uppmärksammat att "det saknas en bra modell för att arbeta med barnen som tidigare ingick i särskilda undervisningsgrupper som lades ner 2017". Det var ett mycket omdiskuterat beslut som resulterade i djup politisk oenighet. Alliansen gick senare till val på att återinföra de så kallade SU-grupperna. 

– Vi tycker att någonting saknas i dag. Det finns ett behov av alternativa undervisningsformer och därför har vi gett tjänstemännen i uppdrag att utreda den frågan vidare, säger ordförande Mark Henriksson (M).

Enligt honom är de öppna för att låta förvaltningen komma med förslag på vad "alternativa undervisningsformer" kan innebära.

– I dag finns ett antal olika lösningar ute på olika skolor. Det kan exempelvis vara att man kan komma och gå till en lokal där det finns extra stöd, säger Per-Arne Sterner, bildningschef.

Han menar att en del i uppdraget handlar om att synliggöra de lösningar som finns också låta de olika verksamheterna lära och dra nytta av varandra.

Kan det här innebära ett återinförande av SU-grupperna?

– Vi vill se till att alla elever får det stöd som de har rätt till. Det här är ett led i det arbetet, säger Mark Henriksson.

Vad innebär alternativa undervisningsformer?

– Det finns redan i dag olika lösningar. Men vad det innebär exakt får vi se vad förvaltningen kommer fram till, säger Mark Henriksson.

Vill ni se att olika skolor har egna lösningar eller vill ni se en samlad verksamhet ungefär som det som fanns på Villa Ekenäs?

– Förvaltningen får lägga fram alternativ och sedan får vi se vad som kommer som förslag, säger Mark Henriksson.

Ni lovade ett återinförande av SU-grupper i valrörelsen. Blir det så?

– Det viktigaste är att det blir bra för barnen, säger Mark Henriksson.

Solidariskt Motala som tog bort SU-grupperna ville ha en protokollsanteckning. Den gällde dock inte grupper utan att man ville se ett ökat samarbete mellan kommunen och primärvården för unga i behov av stöd.

– Men på nämnden fick vi inte riktigt det beskrivet för oss som att det här skulle kunna handla om SU-grupper, säger Helen Isacsson (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg