Med 50 års erfarenhet av utbildning av hundar och hundägare delade Åsa Ahlbom med sig av sina kunskaper inom sitt specialområde vardagsuppfostran.

Vardagsuppfostran ska skiljas från det som är ren lydnadsträning. Till vardagsuppfostran hör sådant som att kunna gå i koppel, fungera ihop med människor och andra hundar och att till exempel inte bita barn.

Ett annat av Åsa Ahlboms expertområden är raskunskap.

Artikelbild

| Raser. "Olika hundtyper är framtagna för olika arbetsuppgifter", säger Åsa Ahlbom.

– Olika hundtyper skiljer sig väldigt mycket från varandra, säger hon.

Olika hundtyper har avlats fram för olika ändamål och därför skiljer sig deras karaktäristiska beteenden och behov åt. En hund som beter sig rastypiskt kan på grund av vår okunskap uppfattas som en problemhund eller en olydig hund.

Det är viktigt att som hundägare förstå tamhundens ursprung och förstå dess beteende och språk. Om inte kan det uppstå problem.

– Många behandlar sina hundar som människor, säger hon.

Hon påpekar att det inte är bra vare sig för hundägaren eller för hunden.

– Hundar är en annan art och har ett annat språk.

För att kommunicera med våra hundar måste vi förstå hundens språk.

– Hunden visar sina känslor och avsikter genom läten, dofter och så har de hur mycket kroppsspråk som helst, säger hon.

En hund förstår inte ord själv.

– Vill vi använda ord måste vi lära in orden först.

På plats fanns också golden retrievern Emma som assisterade när Åsa visade hundens äganderättszoner och förklarade vad som kan vara ett rastypiskt beteende när hunden som i demonstrationen har ett ben.