Satsningen: De har satt upp 236 solpaneler

Tack vare en mild vinter har Motala griftegård kunnat montera solpaneler på sina kontors-, garage- och ekonomibyggnader.

1 april 2020 22:30

Bakgrunden är en miljöpolicy, säger griftegårdschef Daniel Kullman och att det är en fråga om trovärdighet: 
– Vi ställer krav om ett miljötänkande när vi gör upphandlingar. Så kläcktes idén till detta, berättar griftegårdschefen och om hur man tänkte sig använda takytan på byggnaderna. 
 

Det var hösten 2018 som idén tändes om hur Motala griftegård kunde bli mer självförsörjande på el. Linköpings stift hade redan ett ramavtal med ett företag som Daniel Kullman kontaktade för att de skulle komma på plats för en bedömning av förutsättningarna. Sedan malde alla de byråkratiska kvarnarna på enligt gängse procedur. 
– Alla har varit väldigt positiva till det här. 


Den ekonomiska sidan av saken har inte varit själva huvudsaken när frågan kom på bordet. 
– Det är att bli trovärdig miljöprofilen men bra och viktigt att man långsiktigt kan spara några kronor även om just det inte varit huvudfokus, säger Daniel Kullman och berättar vidare att man på Motala griftegård har en förbrukning på ungefär 320 000 kilowattimmar(kWh) per år. 
– Det här ska ju kunna producera 62 000 kWh per år, säger han om den anläggning bestående av 236 solpaneler som precis är färdig att kunna tas i bruk och börja producera el. 
 

Länsstyrelsen har beviljat 20 procent i bidrag till investeringskostnaden. Bygglov krävdes emellertid då panelerna vinklades upp från taket för att erhålla bästa effekt. 
– Men det gick väldigt snabbt och var inga problem med bygglovet. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström