Planen: Så kan utrymda skolan användas

Charlottenborgsskolans lokaler var i så dåligt skick att verksamheten snabbt flyttades till Ekenässkolan. Nu kan dock delar av skolan bli förskolor.

28 mars 2020 08:00

För några år sedan gjordes en inspektion av skicket på Charlottenborgsskolan sedan personal klagat på dålig inomhusmiljö. Det visade sig att skicket på byggnaderna inte var så bra och när möjligheten uppstod för kommunen att flytta skolverksamheten till Fria Intermilias tidigare lokaler i Ekenäs tog man chansen.

I dag står skollokalerna vid Charlottenborg tomma. Kvar finns bara en förskola med två avdelningar. Nu har dock kommunens fastighetsenhet sett möjligheter till andra lösningar gällande lokalerna.

– A-huset där det varit slöjd, administration och matsal är friskt. Det är de andra byggnaderna som är utdömda. Förskolans lokaler är åtgärdade, men även där är läget sådant att verksamheten över tid inte bör stanna kvar i lokalerna, säger Carl Melin, fastighetsförvaltningschef.

Därför är planen att renovera A-huset och bygga om det till en förskola. Då får verksamheten nya, bättre lokaler och samtidigt kan man utöka med ytterligare en avdelning. Fler förskoleplatser ses också som positivt eftersom att det råder brist på sådana i kommunen.

– Vi får uppfräschade lokaler och kan erbjuda fler barn förskoleplatser. Dessutom är vi i dag trångbodda i verksamheten. Vi ser enbart positivt på detta, säger Yvonne Larsen, verksamhetschef för förskolorna.

Bristen på förskoleplatser innebär att flera barn i dag går i tillfälliga förskolor eller i olika modullösningar. Att därför kunna skapa permanenta platser i ordentliga lokaler ser verksamheten som positivt.

En annan fördel med att flytta förskolan till andra byggnader på området är att det möjliggör en framtida rivning av de byggnader som i dag är utdömda. De övriga skolbyggnaderna och den nuvarande förskolan delar uppvärmingscentral och friställs förskolebyggnaden innebär det att samtliga av dessa byggnader kan rivas.

– När man kontrollerade byggnadernas fick för något år sedan sa man att förskolan kunde finnas kvar i fem år. Det är strategiskt att göra det här nu och det innebär att vi inte behöver ha tomma lokaler stående och kosta pengar, säger Carl Melin.

Ombyggnationen av A-huset räknar man med skulle kunna vara klart i höst. Något beslut om att riva de övriga byggnaderna finns dock inte i nuläget.

– Men det möjliggör ju om man vill använda de delarna av tomten till något annat framöver, säger Carl Melin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg