Partier säger nej till varg i Motala

Någon varg behöver vi inte ha inom Motala kommun. Det var de flesta fullmäktigepartierna överens om när man på fredagen inledde helgens jakt- och fiskemässa i Medevi med att debattera naturvårdsfrågor.

17 augusti 2018 20:00

Nu var dock inte alla representerade. Riksdagsman Johan Andersson (S) fick ensam svara för den styrande rödgröna majoriteten i Motala mot en komplett samling oppositionspartier.

Debattledare var MVT:s kommunreporter Lina Handberg, som fick böka en hel del med att få herrarna – för det var bara gentlemän i panelen – att hålla sig till vad man vill uträtta lokalt för djur och natur. Då gällde det också att ställa konkreta frågor.

Som: "Ska vi ha varg inom kommunen?

Nej, den hör hemma längre norröver, replikerade alla partiföreträdana utom Liberalernas Jonas Nordén. Han påpekade att kommunen inte ser likadan ut överallt.

– Vargen hör inte hemma på slätbygden i de södra delarna, men väl i skogarna i norr där det finns rådjur och älg att leva av, menade Nordén.

Ett uttalande som utlöste någon grymtande kommentar bland de få åhörarna, kanske från jägarhåll.

Men hur bekämpa vargen lokalt – om det nu är målet för de flesta partier?

Jan Arvidsson (C) och Jan Gyllenhammar (KD) förordar rätten att som djurägare själv snabbt kunna ingripa med bössan när vargen tar eller hotar tamboskap. En rätt att skydda sin egendom, ansåg båda.

Johan Andersson däremot vill undvika situationer där rovdjur skjuts bara för att de råkar ses i närheten av en gård:

– Skyddsjakt är en fråga för länsstyrelsen. Kommunen bör istället förbättra kontakterna med lantbrukarna för att få snabb information om läget och samtidigt förbättra kommunikationen med länsstyrelsen så att vi även kan få snabba beslut om jakt.

Debatten berörde också problemet med rävar i tätort. Marcus Lejonqvist (SD) menade att tilltaget att mata rovdjur i tätort måste bemötas med upplysning och – för framtiden – med bättre undervisning i skolan i naturlära. Ett svar som fler hakade på och fick Jonas Nordén att än en gång kritisera majoritetspartierna för nedläggningen av Godegårds skola och det odlingsprojekt som eleverna bedrev.

Moderaternas Erik Backman meddelade att hans parti varken har varg- eller rävåtgärder som punkter i det lokala valprogrammet. Däremot ser han brandskyddet av Borensberg som kommunal kärnverksamhet. Den frågan kom upp till debatt efter sommarens skogsbränder.

– Vi vill inte reducera deltidsbrandkåren. Snarare utöka den så att den också klarar rökdykande insatser. Och rekryteringen skulle kunna underlättas av om vi, när vi anställer annan personal i Borensberg, anger att det är meriterande om den sökande samtidigt kan tänka sig att ställa upp för brandkåren, uttalade Erik backman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda