Motalas nya simhall beräknas kosta 300 miljoner kronor att bygga. Men en ny simhall ökar också kommunens kostnader för att driva anläggningen och ha verksamhet där. I samband med kommunstyrelsens beslut om att godkänna förstudien för simhallen beslutades också att utreda vilka alternativ som finns för hur byggandet, ägandet och driften skulle kunna se ut.

– Vi vill att man tittar på olika entreprenadformer eller om det är kommunen själv som ska sköta allt, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Det finns flera alternativ som tjänstemännen nu ska titta på. Antingen kan en entreprenör bygga och äga anläggningen som kommunen sedan hyr eller så kan en extern aktör både bygga, äga och driva simhallen. Ytterligare ett alternativ är att kommunen tar lån och står för byggnationen medan en annan aktör sköter driften alternativt att kommunen sköter allt själv.

– Vi ska försöka hitta den lösning som ger bäst kvalitet för billigast peng, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

Om någon annan bygger och driver anläggningen, kan ni ta tillbaka den i kommunal drift då?

– Det beror helt på hur vi gör upphandlingen och vilket avtal som skrivs, säger Jimmy Szigeti.

Skulle det bli någon form av extern drift är han tydlig med att kommunen ska reglera frågor som öppettider, priser, tillgång för simundervisning och kvaliteten på verksamheten.

– Vi måste säkerställa att det blir en simhall för våra medborgare, säger Jimmy Szigeti.

Bland politikerna i kommunstyrelsen rådde enighet om att utreda frågan om alternativ drift och externt byggande. Men S hyser ändå viss oro för vad det kan innebära.

– När vi gått fram med simhallsärendet tidigare så har det handlat om att kommunen ska bygga, äga och driva anläggningen. Blir det ett annat ägande finns ju en risk att vi tappar kontrollen och insynen. Det här ska ju ändå vara en offentlig service, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

Han påtalar att de bitarna är någonting som kommunen måste vara extra uppmärksamma på om det skulle bli någon form av extern drift eller ägande. Det är dock något som Alliansens företrädare intygar ska finnas med i processen.

– Men vi är beredda att låta tjänstemännen titta på alternativen. Hur vi ställer oss till det efter det får vi se där och då, säger Elias Georges.