Det har varit på gång länge, men nu börjar arbetet med att skapa ett naturreservat i Karshult, Motala, komma igång på allvar. Länsstyrelsen fattade redan 2011 beslut om att bilda ett naturreservat i området, men den planerade ombyggnaden av riksväg 34 mellan Motala och Borensberg innebar att projektet hamnade på is under några år. Nu har emellertid kommunstyrelsen beslutat att godkänna den ersättning som kommunen i egenskap av markägare får för att man inte kan bruka den aktuella marken. Dock kommer kommunen även i fortsättningen att förvalta den.

Området finns mellan riksväg 34 och Boren, nordost om Borensvägen. Här finns den största sammanhängande lövskogen i länet, med träd som ask, alm, al och ek, och området anses mycket värdefullt för den bilogiska mångfalden.

Fia Sundin, kommunekolog, tror att området kan bli populärt. Inte minst för att det kommer att det är enkelt att ta sig till platsen. Det går att åka bil och planeras även en cykelväg utmed riksvägen. Och det finns många tankar om hur naturrerservatet ska göras attraktivt för besökarna.

Artikelbild

| Karshult är tänkt att bli ett lättillgängligt utflyktsmål.

– Vi ska göra det till ett tillgängligt och trevligt naturområde, och det finns planer på att anlägga en badplats, grillplatser, vindskydd och leder som man kan gå eller springa. Vi vet att det finns en efterfrågan på fler vandringsleder nära Motala, säger Fia Sundin på kommunen hemsida.

Nu ska kommunen planera det arbete som krävs för att göra området tillgängligt, samt se vilka investeringar som är nödvändiga. Det ska även tas fram reservatsföreskrifter. Om allt går enligt planerna ska det nya reservatet iordningställas under 2019-2020.