Nybyggd skola måste byggas om för miljoner

Nya Mariebergsskolan stod klar för ett år sedan. Nu måste skolan byggas om för miljonbelopp. Orsaken är problem med ventilation och ljudnivåer.

31 mars 2020 18:00

I januari 2019 stod Nya Mariebergsskolan klar för invigning. Den nya skolan ersatte då tidigare Mariebergs högstadieskola och Råssnässkolan. Men ganska snart upptäcktes problem med den nya byggnaden. Nu har problemen ansetts så omfattande att kommunstyrelsen avsätter sju miljoner extra för åtgärder gällande akustik och ventilation.

– Man har sannolikt inte varit tillräckligt transparent i projekteringen. Därför är lokalerna tänkta att användas på ett sätt som inte alla berörda haft förutsättningar att projektera efter. Det innebär att ventilationen och akustiken inte är anpassad efter hur verksamheten använder ytorna, säger fastighetsförvaltningschef Carl Melin.

Vad gäller akustiken kommer man nu att gå vidare och bygga ett mellanbjälklag. Det innebär att ytterligare golvyta om 150 kvadratmeter skapas, men också att insläppet av dagsljus minskar.

– Verksamheten har också varit med och tyckt till och utifrån alternativen så är det här den bästa lösningen, säger Carl Melin.

Mariebergsskolan har varit öppen i ett år. Hur kan det vara så att man så snart måste lägga sju miljoner på att bygga om?

– Tyvärr brister det i samordningen i projektet. Sen förekommer det prutlösningar i byggnaden som inte enbart är direkt hänförda till problematiken med ljud och ventilation. Men jag måste även säga att det är en billig skola sett till produktionskostnad per kvadratmeter. I slutet av projektet har nog tyvärr pengarna fått styra istället för ändamålsenliga lösningar, säger Carl Melin.

I handlingarna till kommunstyrelsen där man ber politikerna om medel för att åtgärda bristerna framkommer att problemen med ventilation och akustik är så omfattande att man inte uppfyller lagkraven. 

– Så är det. Det är därför som vi nu vill åtgärda det här, säger Carl Melin.

Fastighetsenhetens plan är att under sommarlovet åtgärda bristerna. Förutom att planera för insatser tittar man även juridiskt vem som kan anses vara ansvarig för problemen och vem som i så fall är ansvarig att betala.

– Vår ambition är att komma överens med entreprenören. Tittar man på det så finns det dokumenterat vilka vägval som gjorts, men det saknas utförligt underlag och hur man kommit fram till besluten. Det kan vara så att det handlar om en miss i kommunikationen, säger Carl Melin.

Fotnot: Entreprenören har avböjt att uttala sig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg