Nu ska torget göras om - så får det kosta

Arbetet med att göra om Stora Torget har pågått länge. Nu är förändringar på gång, men budgeten har bantats avsevärt.

30 mars 2020 06:00

I flera år har kommunen diskuterat att göra om Stora Torget, bland annat har man hållit medborgardialoger för att lyssna in vad Motalaborna vill ha. När Solidariskt Motala styrde klagade Alliansen på att inget hände, nu har S, V och MP tagit över stafettpinnen och upprörs över att Alliansen inget gjort. Men nu ska det bli ändring på det.

– Vi har beslutat att inleda arbetet. Det är bland annat för att socialförvaltningen ska kunna gå vidare och hantera utskänkningstillstånden för restaurangerna på sommaren. Vi kan inte hålla på och ge tillfälliga tillstånd för att det inte är löst med torget, säger kommunalråd Kenneth Söderman (L).

Från Solidariskt Motalas sida är man nöjd att frågan nu ska hanteras.

– Nu hoppas vi att Alliansen också får in det i sin budget framöver. Det är viktigt att man nu hörsammar den dialog som varit med medborgarna, säger Elias Georges (S), oppositionsråd.

Ett annat problem som fått politikerna att lyfta frågan nu är att man annars riskerar att behöva betala vite till det företag som vann arkitekttävningen och fick designa hur torget ska se ut framöver. I avtalet ingick att också rita på förändringarna i skarpt läge och får företaget inte göra det riskerar de att tappa intäkter.

Men om det i slutänden blir det vinnande arkitektförslaget som står modell för Motalas nya torg är inte längre säkert. I det beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott nu tagit är nämligen budgeten rejält bantad från 30 miljoner kronor till tio.

– Ja, det är en rejäl bantning. Det kanske inte blir så att det här faller ut så som förslaget var skissat från början, men nu ska vi ha en dialog med arkitektbyrån och se vad det här kan landa i. Vi får titta på vad vi vill och behöver och hur det kan matcha deras avsikter, säger Kenneth Söderman.

Det är också så att ägarna till Gallerian uttryckt tankar kring torget när de nu vill utveckla och bygga om sin verksamhet. Det vill politikerna också väga in i arbetet.

Det började med stora medborgardialoger, arkitekttävlingar och en budget på 30 miljoner. Nu är det bantat till tio miljoner. Finns det risk att det här blir en tummetott?

– Nej, det ska det inte bli. Men det kanske inte blir riktigt som det vinnande förslaget i tävlingen. Och jag tror att tio miljoner kan räcka ganska långt, säger Kenneth Söderman.

– Det kanske också är så att det finns andra aktörer som kan tänka sig vara med och bidra, tillägger Elias Georges.

När Motalaborna kan börja se förändringar på torget kan politikerna inte svara på. Tjänstemännen har just fått i uppdrag att börja skissa på en tidsplan. Den ska sedan hanteras politiskt.

Både Alliansen och Solidariskt Motala har i olika roller beklagat sig över att förändringarna drar ut på tiden. Varför är det så svårt att komma vidare med torget?

– Nu har grannen i form av Gallerian kommit med synpunkter, bra sådana. De måste vi lyssna på nu. Därför tar det lite längre tid. Vi måste också fundera på om det verkligen är det här som vi ska göra, säger Kenneth Söderman.

Solidariskt Motala har lagt in en omdaning av torget i sin budget med tre miljoner om året i tre år. Alliansen har i dagsläget inte avsatt de pengarna.

– Men det måste kanske inte stanna där. Vi får se vad som händer framöver, säger Elias Georges.

Kommer det att bli en förändring av torget?

– Ja, absolut, säger både Kenneth Söderman och Elias Georges.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg