Enligt anmälan har det ur ett låst medicinskåp vid flertalet tillfällen mellan den 4 oktober och den 20 oktober försvunnit narkotikaklassade läkemedel. I nuläget finns inte andra uppgifter än att den som tagit medicinerna måste ha tillgång till en nyckel. Det finns heller inga upplysningar om hur stora mängder läkemedel som försvunnit.