Moderaterna förbereder kommunalrådsbyte

Om Kåre Friberg avsäger sig sin kommunalrådspost vill M vara redo med ett nytt namn. Arbetet pågår och kandidater finns — men det måste inte bli en moderat.

19 december 2019 18:30

Moderaterna vill, oavsett hur rättsprocessen mot Kåre Friberg (M) slutar, inte behålla honom som moderat kommunalråd.

– Det handlar om förtroende. Han kan inte ha kvar det jobbet oavsett vad den rättsliga prövningen resulterar i, säger gruppledare Hans Tevell (M).

I partiet har man därför inlett arbetet med att hitta ett nytt kommunalråd. En sluten grupp är tillsatt bestående av partiets valberedning och nuvarande ledamöter i kommunstyrelsen. Deras första uppgift har varit att ta fram en lista på vilka krav man ställer på en ny ks-ordförande.

– Vi tycker att det är viktigt att vi ordenligt tittar på vad vi vill ha. Vi inser att den här personen kommer att nagelfaras rejält och därför vill vi verkligen ha på fötterna.

Gruppen tar in anmälningar från personer som är intresserade och bearbetar själva namn som man tycker är kvalificerade.

– Vi har några få som ringt och sagt att de är intresserade, säger Tevell.

Gruppen har också tagit fram en arbetsordning om hur arbetet ska gå till och stämt av den med övriga Allianspartier.

– De står bakom oss. Vi måste hitta en person som kan företräda hela Alliansen. Vi har också fått förslag från dem på personer från deras partier och som skulle kunna vara kandidater. Vi har bett dem om det därför att vi tycker att det här valet är så viktigt.

Så det nya kommunalrådet måste inte vara moderat?

– Till 99 procent vill vi det, men hittar vi ingen lämplig kandidat så är vi öppna för en annan lösning. Men de vill också helst se ett moderat kommunalråd, säger Hans Tevell.

Moderaterna kan inte avsätta Friberg som kommunalråd. De krävs att han avsäger sig uppdraget eller döms för brott med en lägsta straffskala på två år. Om det blir så vill man dock vara förebredd och ha en person redo som kan ta över.

Hur gör ni om han inte avsäger sig sin post?

– Då får vi se. Vi har spekulerat kring olika lösningar.

Han menar dock att läget i dag, där han själv hanterat uppdrag utanför kommunen och där Kenneth Söderman (L) tar hand om ärenden inom kommunen, fungerar bra. Det innebär dock en del extra insatser, exempelvis måste Hans Tevell på varje arbetsutskott för kommunstyrelsen beviljas deltagande- och yttranderätt. 

– Men det fungerar bra och Kenneth gör ett väldigt bra arbete, säger Hans Tevell.

Fotnot: Vi har inte lyckats nå Kåre Friberg med frågor kring detta  på grund av häktningsrestriktioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg