Kvinnojouren: "Vi har inte fått något svar"

Kommunstyrelsen ville se en satsning på kvinnojouren och erbjöd sig skjuta till pengar. Men i socialnämnden drog frågan ut på tiden. Nu kräver jouren ett möte.

29 mars 2020 18:00

Sedan socialnämnden av bland annat ekonomiska skäl valde att sänka ersättningen till kvinnojouren ansökte verksamheten om mer pengar via kommunstyrelsen. Där tyckte man att frågan var berättigad och skickade tillbaka ärendet till socialnämnden med ett löfte om att få mer pengar om det skulle krävas i ett nytt avtal.

Kommunstyrelsen tog sitt beslut i december, men sedan blev det tyst. Hos kvinnojouren har man enligt vice ordförande Josephine Diffner inte hört något från socialnämnden och de har inte funnits med på ärendelistan under hela 2020.

– Vi har skickat ett förslag på ett avtal till dem två gånger, men vi har inte fått något svar. Vi anser att ett nytt avtal borde tecknats redan i januari. Nu hoppas vi att det ska bli ett gemensamt avtal så snart som möjligt, säger hon.

Socialnämndens ordförande Maths Andersson (L) konstaterar att frågan av olika personalrelaterade anledningar dragit ut på tiden.

– Det har varit problem att få till en träff, men den ska bli av och den ska bli av i närtid, säger han.

Kvinnojouren har nu skrivit ett brev till kommunstyrelsen där man undrar vad som händer. Maths Andersson säger att man svarat kollegorna i kommunstyrelsen att frågan är på gång att hanteras.

I kommunstyrelsen har både opposition och Alliansen reagerat på hanteringen. Elias Georges (S) ställde under deras möte krav på att ett avtal skulle upp på socialnämndens möte i april vilket han fick stöd för av övriga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg