Kommunen avbryter sin inventering

Inventeringen av barn som har rätt till omsorg vid ett förvärrat coronaläge avbryts. Andra metoder ska visa vilket behovet är.

30 mars 2020 08:00

En ny lag ger regeringen möjlighet att stänga grundskolor, förskolor och fritidshem. Motala kommun förbereder sig för att kunna hantera en sådan situation.

I mejl till vårdnadshavare påbörjade kommunen en inventering av vilka som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och har rätt till barnomsorg och fritids även vid stängning. Barn och elever i behov av särskilt stöd omfattas också av undantaget.

Under fredagen skrev dock kommunen på sin hemsida att inventeringen avbryts efter ett beslut i bildningsförvaltningen. Bakom beslutet ligger nya riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilka anges inte.

 Biträdande bildningschef Ulrika Stålknapp förklarar.
 – Riktlinjerna har ändrats. Man ska inte göra inventeringar, utan använda andra metoder.

Vilka är de?

– Grundläggande är att varje arbetsgivare tittar på rekommendationerna från MSB och resonerar med sina arbetstagare. Kommer de tillsammans fram till att arbetet är samhällsviktigt får den anställde höra av sig till kommunen.

Räcker det för att få tillsyn av sina barn?

– Det bygger på tillit. Men i tveksamma fall kan vi begära ett intyg av arbetsgivaren. Vilka yrken som anses särskilt samhällsviktiga är inget kommunen kommer att ta fram, det avgörs på övergripande nivå.

Hur når ni ut med budskapet att inventeringen är avbruten?

– Förutom att det finns på kommunens hemsida har rektorerna fått länken så att de kan skicka den till sina elevers vårdnadshavare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Rörby