Nu har årets nior gjort sina val till gymnasiet. Resultatet innebär att humanistiska programmet inte kommer att starta alls på Platengymnasiet i höst. Tidigare år har utbildningen erbjudits men eftersom det varit få sökande har eleverna gått i en samhällsklass men haft möjlighet att läsa de ämnen som är särskiljande för humanistiska programmet. Så blir det inte i år.

– Vi kan inte erbjuda utbildningen med ett så litet underlag. I några ämnen är det bara två elever och då skulle det bli en alldeles för liten grupp, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S) och beklagar beskedet.

De elever som sökt humanistiska programmet kommer att erbjudas att gå på samhällsprogrammet istället eller att söka sig till Linköping där utbildningen finns.

Artikelbild

| Humanistiska programmet startar inte på Platen i höst.

En annan förändring i gymnasiets organisation inför hösten blir också att det blir en utökning av platserna på vissa yrkesförberedande program på Carlsund. Där har söktrycket varit högt vilket innebär att man på handels- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet ökar antalet platser från 24 till 26 platser.