Här planeras för renovering av en gravtumba

Borensbergs pastorat tänker sig renovera en gravtumba i Ekebyborna kyrka.

28 mars 2020 18:00

Det är Borensbergs pastorat som ansöker om tillstånd att utföra renoveringsarbete av en så kallad gravtumba i Ekebyborna kyrka. Det handlar om en symbolisk sarkofag, en tumba. Man placerade inte de döda i själva sarkofagen utan i ett gravvalv under kyrkgolvet. Gravtumban är ett kistliknande gravmonument där en ristad eller skulpterad avbild av den avlidne ofta förekommer på översidan. Den blev vanlig under medeltiden men framför allt under stormaktstidens (1611 - 1721) gravkonst. 

 

I Ekebyborna kyrka finns Hogenschildt Bielke och hans hustru Anna Sparres gravtumba, tillverkad omkring år 1600. Man tror att stenhuggaren var Hans Fleming som även var byggmästare för Vadstena slott. Tumban mäter i längd 232 cm, bredd 178 cm och 110 cm i höjd. Den är på långsidorna tillverkad i sten och har på långsidorna Bielkes respektive Sparres 32 anvapen. Den är på sidorna även dekorerad med vapen och skulpturer som föreställer de åtta dygderna. Ovanligt stora delar av skulpturerna har sin bemålning kvar. 

 

1828 monterade man ner tumban i Ekebyborna kyrka för att lämna plats åt en bänkinredning. Den återuppsattes i gravkoret 1924. Vissa delar är rekonstruerade, bland annat de pilastrar som bär upp tumbans lock. Besiktning och förundersökning angående konserveringsmetoder på gravtumban har tidigare utförts av Östergötlands museum. Själva renoveringsarbetet går ut på att restaurera olika slags skador på monumentet samt rengöring, lagningar och att fästa färgskikt som är löst sittande. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström