Här kan det bli 300 nya bostäder

Samhällsbyggnadsbolaget vill utöka sitt bestånd i Motala. Planer pågår som kan innebära 300 nya lägenheter liksom ett nytt äldreboende.

29 mars 2020 08:00

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, äger ett antal hyresfastigheter i Agneshögsområdet. Företaget har även bostadsfastigheter på olika håll i landet och runt om i Norden äger man även skolor, äldreboenden och kommunhus. Nu vill man utveckla verksamheten i Motala.

– Vi har sagt att tio procent av vår balansräkning ska användas till fastighetsutveckling och vi tycker att Motala är en bra ort där det finns möjlighet för oss att utveckla och förtäta vårt bestånd, säger Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef på SBB.

Företaget skickade 2018 in en förfrågan till kommunen om att det skulle göras en ny detaljplan för deras fastighetsområde längs Råssnäsvägen och Agneshögsgatan. Enligt Krister Karlsson tänker de sig en blandning mellan hyres- och bostadsrätter. Man vill även ha möjligheten att bygga ett vård- och omsorgsboende inom området. Totalt handlar det om upp emot åtta bostadshus.

– Vi tycker att det är bra om det blir en blandning av hyres- och bostadsrätter, säger Krister Karlsson.

Hur många lägenheter som det totalt skulle kunna handla om beror på vilken storlek på bostäderna som man bygget. Men enligt Krister Karlsson skulle det kunna röra sig om cirka 500 lägenheter samt vård- och omsorgsboende.

På de skisser som gjorts är bostäderna utritade på de grönområden och parkeringar som omgärdar området. Enligt samrådshandlingarna skulle parkeringarna istället kunna lösas genom att man använder delar av de grönområden som finns mellan husen, men framför allt genom att bygga ett parkeringshus.

– I detaljplanen så gör man en möjlighet att bygga ett p-hus, men vi räknar med att få jobba med den frågan mer i detalj utifrån utbyggnadstakten, säger Krister Karlsson.

Företagets tanke är att bygga ut området i etapper. I första hand är det hyresrätter som kommer att prioriteras.

– Det tog ett tag innan kommunen kom igång med planen, men sedan har man jobbat på snabbt och vi är optimistiska kring att det ska bli en fortsatt snabb process. Därför menar vi att det är rimligt att tro att vi har ett första spadtag omkring ett år från det att man nu går ut på samråd, säger Krister Karlsson.

Den första etappen skulle då kunna bestå av 100-150 bostäder.

Vad gäller äldreboenden har kommunen flaggat för att man framöver kommer att behöva fler platser. Krister Karlsson säger att de haft en inledande dialog med kommunen i frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg