Som anställd av länsstyrelsen med regeringsuppdrag att verka mot hedersrelaterat våld, barnäktenskap och könsstympning har hon tidigare besökt Bryggan som föreläsare. Under torsdagen ägnade hon flera timmar åt att lära känna verksamheten närmare.

Bryggan finns i Platengymnasiets A-hus. Här ges modersmålsundervisning på 27 språk, bedrivs förskola medan föräldrarna får svenskundervisning, sker hälsokontroller och här slussas unga och äldre vidare till rätt utbildning.

– Ett samlat greppet som saknas i många andra kommuner och då hamnar människor istället lätt mellan stolarna, säger Kjell Fransson, Liberalernas gruppledare i Motala.

Juno Blom menar att nyckeln till lyckad integration och ökad jämställdhet är ett samhälle som ställer krav och som tar över bestämmandet från patriarkala strukturer i invandrarmiljöer.

– Det blir då lättare för kvinnor att frigöra sig och utbilda sig om vi som mottagarland gör klart att den och den utbildningen ska du gå. Vi måste också bekymra oss för varför invandrartjejer som går ut nian med bra betyg ändå inte söker vidare till gymnasiet. Vi måste ge dem förutsättningar att ta sig vidare. Det handlar om att ta tillvara tjejerna som resurser, säger Juno Blom.

– Det här tänkandet märker jag finns hos Bryggan. Här finns även förmågan att möta nyanlända som en heterogen grupp och därmed lösa problemen på olika sätt. Då blir man verkligen en brygga in i svenska samhället.

Under torsdagskvällen föreläste också Juno Blom på biblioteket i Motala under rubriken "Jämställdhet - ett liv fritt från våld och förtryck".