Fortsatta neddragningar i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska effektiviseras för att spara pengar. Nu pågår ett arbete för att dra ned kostnaderna till motsvarande 40 årsanställda.

6 april 2020 06:00

Enligt socialdirektör Pernilla Thunander har man jämnfört äldreomsorgens arbete med andra kommuner och kommit fram till att man inte gör tillräckligt i Motala.

– Vi är långt ifrån så effektiva som vi skulle kunna vara. Det vill säga, vi kostar för mycket mot det uppdrag vi ska utföra, säger hon.

 

Tanken är att effektiviseringen ska motsvara 40 årsanställningar inom äldreomsorgen.

– Kommer vi ned i de summorna är vi nöjda med den effektiviteten vi får. För då ligger vi mer i linje med kommuner som arbetat med det här.

Hur påverkar det verksamheterna?

– Det vi måste göra är att hitta nya metoder att jobba med schemaläggning och bemanning som gör att vi blir effektivare. Det handlar inte om att springa fortare utan att planera arbetet så att vi använder medarbetare där vi får mest nytta av arbetskraften, säger Thunander.

 

När ska effektiviseringen ske?

– Helst igår. Det här är något som vi arbetar intensivt med. Under mars månad så har chefer fått extra utbildning kopplat till schemaläggning och bemanning. 

Kommer tjänster att försvinna?

– Nej, det vi tittar över är hur mycket vikarier som är inne, så det är i den delen vi behöver göra förändringar. Sedan har vi för många årsarbetare som är inne på ett antal ställen, men det går ju att lösa genom att planera på ett annat sätt. Så vi tänker inte i det här läget att det behöver sägas upp några. Det handlar om att jobba på ett annat sätt.

 

Hur ska man kunna göra nedskärningar under en coronakris?

– Krisen påverkar verksamheter på ett sätt som vi inte kan överblicka fullt ut förrän efteråt. Vi har kontinuitetsplaner för att hantera bemanning och prioriteringar av insatser när vi kommer längre in i krisen. Det arbete vi gör inom äldreomsorgen kommer fortgå även under krisen. Vi kan komma in i en period då allt vårt fokus handlar om att utföra insatser hos dom som behöver hjälpen mest.

 

En av åtgärderna som man redan innan sommaren kommer utreda är dag- och nattskiften inom hemtjänsten. Tanken är att det ska ske en förskjutning i hemtjänstens dagpass för att effektivisera.

– Det är så att många personer vill gå och lägga sig lite senare. Då behöver man bemanna väldigt mycket under första delen av natten för att sedan gå ned i personal. Där har vi ett slöseri som vi skulle kunna göra något åt. Det är något som kommer påverka hur man har jobbat under många år med schemaläggning, säger Thunander.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofia Axelsson