Den första sökomgången till gymnasiet är klar och kommunen börjar nu göra preliminära förändringar av skolorganisationen för att anpassa sig efter elevernas önskemål. I år är fördelningen mellan yrkes- och teoretiska program jämn och ungefär 70 procent har valt att läsa gymnasiet på hemmaplan.

Humanistiska programmet hör till de program som har väldigt få sökande. Också till hösten planerar man därför att låta eleverna som sökt dit, totalt sex stycken, läsa tillsammans med leelverna på samhällsvetenskapliga programmet. Yrkesprogrammen däremot ökar och därför föreslås en utökning av de program som har mestadels klassrumsundervisning, då från 24 till 26 platser. Det gäller handels- och administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet.

– Det är roligt att vi har en sådan ökning på yrkesprogrammen. Det är roligt att vi har en ökning av antalet sökande totalt sett också, säger Helen Isacsson (S), vice ordförande i bildningsnämnden.