Få åsikter om nya höghuset

Ett 45 meter höghus. Men frågorna gällde mest de parkeringsplatser som går förlorade.

16 november 2018 20:00

Under torsdagskvällen hölls samrådsmöte med anledning av detaljplaneförslaget för centrumkvarteret Buntmakaren i Motala. Som vi berättat vill MAF Arkitektkontor i Luleå i egen regi bygga 95 lägenheter på den yta som mest benämns som "postparkeringen".

Bostäderna fördelas på två huskroppar, varav den ena blir 15 våningar och 45 meter hög.

Buntmakaren erbjuder idag 60 allmänna p-platser, ett antal som halveras med planerad byggnation.

Sex personer kom till mötet. Efter att planförslaget gåtts igenom gavs tillfälle att lämna synpunkter.

– Parkeringen och hur trafikflödet runt kvarteret ska lösas, det var vad som diskuterades. Det var lite överraskande att det inte hördes några direkta åsikter om husen, säger planarkitekt Peter Christensen.

Men något svar på hur förlorade p-platser ska ersättas finns ännu inte. Och frågan är större än att bara handla om Buntmakaren. Ett stort antal platser har redan försvunnit med bygget av Coop-butiken i kvarteret Linden.

– En parkeringsutredning för hela centrum pågår och väntas bli klar till halvårsskiftet nästa år, säger Peter Christensen.

Synpunkter på detaljplaneförslaget kan fortsatt lämnas fram till den 14 december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa