"Det här projektet är jättespännande"

Kommunen går nu vidare med en detaljplan för omkring 300 nya bostäder på Agneshög. Hanteringen av samrådet blir dock en speciallösning i coronatider.

29 mars 2020 08:00

2018 tog dåvarande plan- och miljönämnden beslut om att inleda arbetet med en detaljplan för bostadsområdet i korsningen Råssnäsvägen och Agneshögsgatan. Nu har man kommit så långt i processen att förslaget till detaljplan nu går ut på samråd och man är redo att höra berördas synpunkter.

– Det här projektet är jättespännande. Det är jättebra att det är nya bostäder på gång i Motala. Det är brist på bostäder i kommunen men nu ser vi att flera planer är på gång, säger Caroline Unéus (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

När företaget Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, ansökte om att kommunen skulle göra en ny detaljplan framfördes också önskemål om att kunna bygga ett vård- och omsorgsboende. I Motala har man från socialnämnden flaggat för att de under de närmaste åren kommer att finnas behov av nya platser inom äldreomsorgen.

I normala fall hålls ett samrådsmöte där berörda kan få information om detaljplanen. Med tanke på coronautbrottet ser dock kommunen en risk för att deltagandet på ett sådant möte blir begränsat.

– Därför kommer vi att skicka ut handlingar till de som blir berörs och så får man möjlighet att komma in skriftligen. Vi kommer också att förlänga samrådstiden något på grund av de här förutsättningarna, säger Caroline Unéus.

Om inget oförutsett händer är kommunens planering att detaljplanen ska kunna antas i november 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg