När planeringsförutsättningarna inför höstens budgetprocess presenterades innebar de förändringar för nämndernas ekonomiska ramar. För bildningsnämnden kan det komma att innebära besparingar på omkring 16 miljoner kronor och nu förbereder sig tjänstemän och politiker för kraftiga förändringar.

6,35 miljoner föreslås sparas genom effektiviseringar av bemanningshanteringen, att lägga ut vandrarhemmet Skogsborg på entreprenad och striktare hantering av vilka som beviljas skolskjuts. Dessutom ingår där också en översyn av gymnasiets industriprogram som i många år haft väldigt få sökande.

– Vi tittar på om man kan ha den utbildningen i annan form, exempelvis som lärlingsutbildning och som vuxenutbildning. Det skulle bli ungefär som när vi lade ner hotell- och restaurangprogrammet. För de elever som vill läsa programmet på skola ska vi titta på ett samarbete med Mjölby, säger bildningschef Johnny Thorén.

Artikelbild

| Skolorna kan få ett stort sparbeting.

Utöver dessa besparingar finns ytterligare ett sannolikt sparkrav på 9,7 miljoner kronor. På den listan finns ett generellt sparkrav på grundskolan på 3,5 miljoner kronor. Exakt vad det innebär ska rektorerna titta på och återkomma med, men en nedläggning av Godegårds skola skulle kunna innebära så mycket som 2,5 miljoner kronor av dessa pengar.

På listan finns också med en borttagning av ett av förskoleteamen som byter av ordinarie personal vid utbildningar, förändringar av gymnasiets skolmat genom ett minskat salladsbord, att modersmålsundervisningen kan ske på distans och kortare öppettider på fritidsgårdarna. Man föreslår också en nedläggning av de lokala idrottsgymnasierna på så sätt att eleverna kan få träna på skoltid, men att kommunen inte längre står för tränarkostnaderna.

Ytterligare en punkt på listan som kommer att genomföras om sparkravet blir verklighet handlar om konsthallen. Där minskar man med en tjänst vilket i praktiken innebär att verksamheten läggs ner.

– Men det är fortfarande stor osäkerhet kring det här. Det beror ju på hur regeringens budget faller ut och hur mycket kommunen får från staten. Och det beror också på vilken budget som kommunfullmäktige tar beslut om i december, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Artikelbild

| Konsthallen kan komma att läggas ner.

Samtidigt menar bildningschef Johnny Thorén att det är bra att vara förberedd.

– Vi måste agera i tid annars är risken att förändringarna inte får fullt genomslag och då måste vi spara på ännu fler saker, säger han.