Därför lever Wetternbyn vidare en sommar till

Kommunen vill sälja de stugor som de äger i Varamon. Men försäljningen försenas eftersom tillstånden att flytta husen överklagats.

28 mars 2020 12:00

Kommunen har lagt ut de båda stugbyarna som man äger i Varamon till försäljning. Det finns också intressenter till samtliga stugor, men försäljningen kan inte komma vidare i dagsläget. Orsaken är att det behövs rivningslov för att flytta byggnaderna och dessa har överklagats. I länsstyrelsen fick kommunen rätt, men nu ligger frågan hos mark- och miljödomstolen i Växjö.

– Vi har sagt att vi inte kommer att ge någon tillträde till stugorna förrän rivningsloven gått igenom och vunnit laga kraft. Nu är det ju lite oklart om köparna vill vänta så länge, säger Hanna Hammarlund, verksamhetschef för strategisk samhällsplanering.

Har ni någon aning om hur lång tid som det kan ta innan försäljningarna i så fall kan genomföras?

– Vi har ju felberäknat tiden för överklagandena av detaljplanerna, så jag vågar inte säga något om tidsplaner. Det vi fått till oss är att det kan ta längre tid än vanligt nu eftersom det är större frånvaro i domstolarna på grund av corona, säger Hanna Hammarlund.

Medan kommunen väntar har man dock beslutat att förlänga kontraktet för Wetternbyn med den entreprenör som tidigare drivit anläggningen. Det innebär att stugorna kommer att vara tillgängliga för boende även den här sommaren.

– Det har funnits ett starkt önskemål från Tillväxt Motala och turismnäringen att det ska finnas olika boendealternativ för turister och då valde vi att göra så här, säger Hanna Hammarlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg